Honrar el pare i la mare


    1 Fills meus, escolteu els consells del vostre pare,
seguiu-los i sereu salvats de tot mal pas;

    2 perquè el Senyor dona honor al pare en els fills
i confirma l’autoritat de la mare damunt d’ells.

    3 Qui honra el pare expia els pecats,
    4 qui fa honor a la mare és com qui aplega un tresor.
    5 Qui honra el pare rebrà moltes satisfaccions dels fills,
i la seva pregària serà escoltada.

    6 Qui honra el seu pare tindrà llarga vida,
qui obeeix el Senyor dona tranquil·litat a la seva pròpia mare.

    7 Qui venera el Senyor honra el seu pare,
serveix els pares com si fossin els seus amos.

    8 Honra el teu pare d’obra i de paraula
i obtindràs la seva benedicció.

    9 La benedicció del pare fa forta la casa dels seus fills,
però la maledicció de la mare enderroca els fonaments.

    10 No et gloriegis del deshonor del teu pare;
el seu descrèdit no és per a tu cap motiu de glòria.

    11 La glòria d’un home depèn de l’honor del seu pare,
una mare deshonrada és la vergonya dels fills.

    12 Fill meu, acull el teu pare quan sigui vell,
no l’entristeixis durant tota la seva vida.

    13 Si perd el seny, sigues comprensiu;
no el tractis amb menyspreu,
tu que et trobes en la plenitud de les forces.

    14 Déu no oblidarà que t’hagis apiadat del teu pare,
no et tindrà en compte els pecats i mantindrà la teva casa.

    15 Quan vinguin tribulacions es recordarà de tu,
i els teus pecats es fondran com el glaç quan fa sol.

    16 Qui abandona el pare és com qui blasfema,
qui fa desesperar la seva mare serà maleït pel Senyor.

Ser humil


    17 Fill meu, actua amb dolcesa en tot el que facis
i seràs més estimat que un home generós.

    18 Com més important siguis, més humil t’has de fer,
i llavors el Senyor et donarà els seus favors.

    19 Els orgullosos i els superbs són molts,
però el Senyor només revela als humils els seus secrets.

    20 En efecte, el Senyor és molt poderós,
però són els humils els qui el glorifiquen.

    21 No busquis coses massa altes per a tu,
no investiguis el que està per damunt de les teves forces.

    22 Reflexiona sobre els manaments que has rebut,
perquè no tens cap necessitat de doctrines amagades.

    23 No t’ocupis en va d’allò que et sobrepassa;
ja t’han ensenyat més coses de les que l’home pot comprendre.

    24 Les especulacions han esgarriat molta gent;
falses suposicions han fet errar els seus pensaments.

    25 Sense pupil·les, no tens llum per a veure-hi;
si no tens coneixement, no vulguis ensenyar.

    26 L’home obstinat acabarà malament,
qui estima el perill hi deixarà la vida.

    27 L’home obstinat es carrega de penes,
el pecador acumula pecat sobre pecat.

    28 La desgràcia de l’orgullós no té remei,
la mala herba ja hi ha fet arrels.

    29 L’home intel·ligent medita els proverbis,
el desig del savi és saber escoltar.

Fer caritat


    30 Com l’aigua apaga un foc abrandat,
l’almoina esborra els pecats.

    31 Qui fa favors pensa en el que pot passar,
el dia que cau troba qui l’aguanta.