Pregària a favor d’Israel


    1 Tingues pietat de nosaltres, Senyor, Déu de l’univers;
    2 fes que et temin totes les nacions.
    3 Alça la teva mà contra les nacions estrangeres,
i que vegin el teu poder.

    4 A costa nostra els has mostrat la teva santedat,
mostra’ns, a costa d’ells, la teva grandesa.

    5 Que reconeguin, tal com nosaltres ho hem reconegut,
que no hi ha cap altre Déu fora de tu, Senyor.

    6 Renova els prodigis, repeteix les meravelles,
    7 manifesta la teva glòria i el poder del teu braç.
    8 Desvetlla la teva indignació i escampa el teu enuig,
    9 destrueix els nostres adversaris i extermina els nostres enemics.
    10 Avança el temps que has establert,
no t’oblidis del moment que has fixat.
Que es contin arreu les teves obres grandioses.

    11 Que el foc del teu enuig devori els supervivents,
que els qui fan mal al teu poble trobin la perdició.

    12 Esclafa el cap dels governants enemics
que gosen dir: «Fora de nosaltres no hi ha ningú.»
13a Reuneix totes les tribus de Jacob,
16b retorna’ls l’heretat que tenien al principi.

    17 Tingues pietat, Senyor, del poble que porta el teu nom,
d’Israel, que has tractat igual que un primogènit.

    18 Tingues pietat de la teva ciutat santa,
de Jerusalem, el lloc del teu repòs.

    19 Omple Sió del relat de les teves gestes,
omple el temple de la teva presència gloriosa.

    20 Dona testimoni a favor del teu poble, creat al principi,
compleix les profecies fetes en nom teu.

    21 Dona la recompensa als qui en tu posen l’esperança,
que els teus profetes siguin trobats dignes de crèdit.

    22 Senyor, escolta la pregària dels teus servents
i mostra’t benvolent amb el teu poble,
perquè tothom, arreu de la terra, reconegui
que tu ets el Senyor, el Déu etern.

Saber escollir (36,23-38,23)

Triar el millor


    23 L’estómac pot digerir tota mena d’aliments,
però hi ha aliments millors que altres.

    24 El paladar reconeix el gust d’un plat de caça,
i un esperit intel·ligent sap reconèixer quan algú menteix.

    25 Un home tortuós porta disgustos,
però l’home d’experiència li torna el que es mereix.

L’elecció de muller


    26 Una dona ha d’escollir el marit que li presenten;
en canvi, hi ha noies millors que altres.

    27 La bellesa d’una dona alegra la cara del seu marit,
és el desig més gran que un home pot tenir.

    28 I si, a més, sap parlar amb bondat i dolcesa,
no hi ha home més afortunat que ell.

    29 Qui es procura una muller comença a tenir fortuna:
és una ajuda que fa costat, un pilar on recolzar-se.

    30 Una propietat sense tanca, la saquegen;
un home sense dona va errant i lamentant-se.

    31 ¿Qui es pot fiar d’un lladre vagabund
que va de poble en poble?
Doncs el mateix val per a un home sense niu
i que dorm allà on se li fa fosc.