2. Relacions sexuals prohibides


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això als israelites:
»Jo soc el Senyor, el vostre Déu.
3 No imiteu les pràctiques del país d’Egipte, on heu viscut, ni les del país de Canaan, on us faré entrar; no seguiu els costums d’aquests pobles. 4 Compliu les meves decisions, observeu i seguiu els meus decrets. Jo soc el Senyor, el vostre Déu.
    5 »Observeu els meus decrets i les meves decisions. L’home que els compleix hi trobarà la vida. Jo soc el Senyor.
    6 »Que ningú de vosaltres no s’acosti a cap parent pròxim per tenir-hi relacions sexuals. Jo soc el Senyor.
    7 »No deshonris el teu pare tenint relacions amb la teva mare. És la teva mare: no la deshonris.
    8 »No tinguis relacions amb cap de les dones del teu pare: també el deshonraries a ell.
    9 »No tinguis relacions amb la teva germanastra de part de pare o de mare, encara que no hagi nascut a casa: no la deshonris.
    10 »No tinguis relacions amb la filla d’un fill o d’una filla teva: seria la teva pròpia deshonra.
    11 »No tinguis relacions amb la filla d’una dona del teu pare. Nascuda del teu pare, és germanastra teva.
    12 »No tinguis relacions amb la germana del teu pare. És una parenta pròxima d’ell.
    13 »No tinguis relacions amb la germana de la teva mare. És una parenta pròxima d’ella.
    14 »No deshonris el germà del teu pare tenint relacions amb la seva muller. És tia teva.
    15 »No tinguis relacions amb la teva nora. És la muller del teu fill: no hi tinguis relacions.
    16 »No tinguis relacions amb la teva cunyada. És la muller del teu germà.
    17 »No prenguis per mullers una dona i la seva filla, ni tampoc la filla del seu fill o de la seva filla. Són parentes pròximes d’ella: seria un incest.
    18 »No prenguis per muller la germana de la teva dona mentre aquesta visqui: les relacions amb ella provocarien rivalitats.
    19 »No t’acostis a una dona durant la menstruació. És ritualment impura.
    20 »No jeguis amb la dona d’algú del teu poble d’Israel: quedaries impur.
    21 »No sacrifiquis cap fill teu cremant-lo en honor de Moloc: profanaries el nom del teu Déu. Jo soc el Senyor.
    22 »No jeguis amb un altre home com es fa amb una dona: és una cosa abominable.
    23 »No jeguis amb una bèstia: quedaries impur. Que cap dona no s’ofereixi per acoblar-se amb una bèstia: és una perversió.
    24 »No us feu impurs amb cap d’aquestes pràctiques. Això és el que fan les nacions que jo expulsaré de davant vostre. 25 El seu país ha quedat impur. Per això els demanaré comptes d’aquestes culpes, i el país vomitarà els seus habitants.
    26 »Vosaltres, en canvi, tant els nadius com els immigrants que resideixin enmig vostre, observeu els meus decrets i les meves decisions i no cometeu cap d’aquestes coses abominables. 27 Els habitants que vivien al país abans de vosaltres les van cometre, i el país va quedar impur. 28 No torneu a profanar-lo, perquè el país no us vomiti també a vosaltres, com va vomitar la nació que us va precedir. 29 Perquè tothom qui cometi aquestes abominacions serà exclòs del poble d’Israel.
    30 »Observeu, doncs, tot el que jo us mano; no seguiu cap d’aquestes pràctiques abominables que s’hi feien abans de vosaltres. No us hi feu impurs també vosaltres. Jo soc el Senyor, el vostre Déu.