Activitat de Jesús


    1 Quan Jesús hagué acabat de donar aquestes instruccions als seus dotze deixebles, se’n va anar a ensenyar i a predicar per aquelles poblacions.

Els enviats de Joan Baptista
()


    2 Joan, que era a la presó, va saber les obres que feia el Messies i envià els seus deixebles 3 a preguntar-li: «¿Ets tu el qui ha de venir, o n’hem d’esperar un altre?»
    4 Jesús els respongué:
—Aneu a anunciar a Joan el que sentiu i veieu:
5 els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres reben l’anunci de la bona nova. 6 I feliç aquell qui no em rebutjarà!
    7 Mentre ells se n’anaven, Jesús es posà a parlar de Joan a les multituds:
—Què heu sortit a contemplar al desert? ¿Una canya sacsejada pel vent?
8 Doncs què hi heu sortit a veure? ¿Un home vestit refinadament? Els qui porten vestits refinats s’estan als palaus dels reis! 9 Doncs què hi heu sortit a veure? ¿Un profeta? Sí, us ho asseguro, i més que un profeta. 10 És aquell de qui diu l’Escriptura: Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. 11 En veritat us ho dic: entre els nascuts de dona no n’hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista; però el més petit en el Regne del cel és més gran que ell. 12 Des de Joan Baptista fins ara, el Regne del cel sofreix violència, i gent violenta se’n vol apoderar. 13 Tots els profetes i la Llei han profetitzat fins que ha arribat Joan. 14 I ni que no ho volguéssiu creure, ell és Elies, el qui havia de venir. 15 Qui tingui orelles, que escolti.
    16 »A qui compararé la gent d’aquesta generació? S’assemblen als nois que seuen a les places i criden als seus companys 17 dient-los: “Toquem la flauta, i no balleu; cantem complantes, i no us planyeu!” 18 Perquè ha vingut Joan, que no menja ni beu, i diuen: “Té el dimoni”; 19 ha vingut el Fill de l’home, que menja i beu, i diuen: “Aquí teniu un golut i un bevedor, amic de publicans i pecadors.” Però les obres de la saviesa acrediten que és justa.

Les poblacions galilees que no s’han convertit
()


    20 Aleshores Jesús començà a blasmar les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, perquè no s’havien convertit:
    21 —Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó s’haguessin fet els miracles que s’han fet entre vosaltres, ja fa temps que, en senyal de penediment, s’haurien posat cendra i roba de sac i s’haurien convertit. 22 Per això us dic que el dia del judici serà més suportable per a Tir i Sidó que per a vosaltres. 23 I tu, Cafarnaüm, ¿et penses que seràs enaltida fins al cel? Al país dels morts, baixaràs! Perquè si a Sodoma s’haguessin fet els miracles que s’han fet dins teu, encara avui existiria. 24 Per això et dic que el dia del judici serà més suportable per a Sodoma que per a tu.

Pregària de Jesús
()


    25 En aquell temps, Jesús digué:
—T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos.
26 Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho.
    27 »El meu Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el Pare, fora del Fill i d’aquells a qui el Fill el vol revelar.
    28 »Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. 29 Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que soc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà repòs, 30 perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera.