La tradició dels antics
()


    1 Uns fariseus i uns mestres de la Llei que havien vingut de Jerusalem anaren a trobar Jesús i li van dir:
    2 —Com és que els teus deixebles violen la tradició dels antics i no es renten les mans ritualment a l’hora de menjar?
    3 Ell els respongué:
—I com és que vosaltres violeu els manaments de Déu en nom de la vostra tradició?
4 En efecte, Déu ha dit: Honra el pare i la mare. I també: Qui maleeixi el pare o la mare serà condemnat a mort. 5 Però vosaltres afirmeu: “El qui digui al pare o a la mare: ‘Consagro a Déu els béns amb què us hauria d’ajudar’, 6 ja no té cap obligació d’honrar els seus pares.” Així, en nom de la vostra tradició, invalideu la paraula de Déu. 7 Hipòcrites! Amb tota la raó Isaïes va profetitzar de vosaltres quan digué:
    8 » Aquest poble m’honora amb els llavis,
però el seu cor es manté lluny de mi.

    9 El culte que em donen és buit,
les doctrines que ensenyen són preceptes humans.

    10 Llavors cridà la gent i els digué:
—Escolteu i compreneu-ho bé:
11 El que fa impur l’home no és allò que entra a la boca; és el que en surt, allò que el fa impur.
    12 Després els deixebles anaren a dir a Jesús:
—¿Saps que els fariseus s’han escandalitzat d’això que has dit?

    13 Ell els respongué:
—Tota plantació que no ha plantat el meu Pare celestial serà arrencada.
14 Deixeu-los estar: són cecs que guien cecs, i si un cec guia un altre cec, tots dos cauen al clot.
    15 Llavors Pere li digué:
—Explica’ns aquest proverbi.

    16 Jesús respongué:
—¿També vosaltres sou incapaços d’entendre-ho?
17 ¿No compreneu que tot allò que entra a la boca passa al ventre i és tret fora del cos? 18 En canvi, allò que surt de la boca ve del cor, i això sí que fa impur l’home. 19 Perquè del cor de l’home surten les intencions dolentes que el porten a assassinats, adulteris, relacions il·legítimes, robatoris, falsos testimonis, injúries. 20 Això és el que fa impur l’home, però menjar sense haver-se rentat les mans ritualment no el fa pas impur.

Guarició de la filla d’una cananea
()


    21 Jesús se’n va anar d’allí i es retirà a la regió de Tir i Sidó. 22 Una dona cananea, que era d’aquell territori, vingué a trobar-lo i es posà a cridar:
—Senyor, Fill de David, tingues pietat de mi! La meva filla està endimoniada i sofreix molt.

    23 Jesús no li va tornar contesta. Els seus deixebles es van acostar i li demanaven:
—Fes-la marxar: no fa més que cridar darrere nostre.

    24 Jesús els digué:
—Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes de la casa d’Israel.

    25 Però la dona vingué a prosternar-se davant d’ell i li deia:
—Senyor, ajuda’m!

    26 Jesús contestà:
—No està bé de prendre el pa dels fills i tirar-lo als gossets.

    27 Ella digué:
—És veritat, Senyor, però també els gossets mengen les engrunes que cauen de la taula dels seus amos.

    28 Llavors Jesús li respongué:
—Dona, és gran la teva fe. Que es faci tal com tu vols.
I des d’aquell mateix moment es posà bona la seva filla.

Guarició de molts malalts


    29 Jesús se’n va anar d’allí i arribà vora el llac de Galilea, pujà a la muntanya i s’assegué. 30 Llavors se li acostà molta gent que portava coixos, cecs, esguerrats, muts i molts altres malalts. Els van deixar als seus peus, i ell els va curar. 31 La gent, en veure que els muts parlaven, que els esguerrats quedaven curats, els coixos caminaven i els cecs hi veien, se’n meravellava i glorificava el Déu d’Israel.

Segona multiplicació dels pans
()


    32 Llavors Jesús va cridar els seus deixebles i els digué:
—Sento una gran compassió per aquesta gent, perquè ja fa tres dies que no es mouen d’aquí amb mi i no tenen res per a menjar. I no vull que se’n vagin dejuns, no fos cas que defallissin pel camí.

    33 Els deixebles li diuen:
—D’on traurem en despoblat el pa que cal per a alimentar tanta gent?

    34 Jesús els pregunta:
—Quants pans teniu?
Ells li responen:
—Set, i uns quants peixets.

    35 Llavors Jesús va manar que la gent s’assegués a terra, 36 prengué els set pans i els peixos, digué l’acció de gràcies, els partí, en donava als deixebles, i els deixebles en donaven a la gent. 37 Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir els bocins de pa que havien sobrat i n’ompliren set paneres. 38 Els qui havien menjat eren quatre mil homes, sense comptar dones ni criatures.
    39 Després d’acomiadar la gent, Jesús va pujar a la barca i se n’anà al territori de Magadan.