1 »Perquè amb el Regne del cel passa com amb un propietari que va sortir de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya. 2 Després de fer tractes amb ells per un jornal d’un denari, els envià a la seva propietat. 3 Va tornar a sortir cap a mig matí, en veié d’altres que s’estaven a la plaça sense feina 4 i els digué:
»—Aneu també vosaltres a la meva vinya i us donaré el que sigui just.

    5 »Ells hi van anar. Cap a migdia i cap a mitja tarda va sortir una altra vegada i va fer el mateix. 6 Encara va sortir cap al final de la tarda, en va trobar d’altres i els digué:
»—Per què us esteu aquí tot el dia sense fer res?

    7 »Ells li responen:
»—És que ningú no ens ha llogat.
»Els diu:
»—Aneu també vosaltres a la meva vinya.

    8 »Quan va arribar el vespre, l’amo de la vinya va dir a l’encarregat:
»—Crida els treballadors i paga’ls el jornal. Comença pels qui han arribat darrers i acaba pels primers.

    9 »Vingueren, doncs, els qui havien començat a treballar al final de la tarda i van cobrar un denari cada un. 10 Quan va tocar als primers, es pensaven que cobrarien més, però també van rebre un denari. 11 Mentre cobraven, murmuraven contra el propietari 12 i deien:
»—Aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que a nosaltres, que hem hagut de suportar el pes de la jornada i la calor.

    13 »L’amo va respondre a un d’aquests:
»—Company, jo no et faig cap injustícia. ¿No havíem fet tractes per un denari?
14 Doncs pren el que és teu i ves-te’n. A aquest darrer li vull donar igual que a tu. 15 ¿Que no puc fer el que vull amb el que és meu? ¿O és que veus amb mals ulls que jo sigui generós?
    16 »Així, els darrers passaran a primers, i els primers, a darrers.

Jesús anuncia per tercera vegada la seva mort i resurrecció
(; )


    17 Mentre Jesús pujava a Jerusalem va prendre a part els dotze deixebles i pel camí els digué:
    18 —Ara pugem a Jerusalem, i el Fill de l’home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la Llei, el condemnaran a mort 19 i el posaran en mans dels pagans perquè l’escarneixin, l’assotin i el crucifiquin; però el tercer dia ressuscitarà.

Petició de la mare dels fills de Zebedeu
()


    20 Llavors la mare dels fills de Zebedeu va anar amb els seus fills a trobar Jesús i es prosternà per fer-li una petició. 21 Jesús li preguntà:
—Què vols?
Ella li respongué:
—Mana que aquests dos fills meus seguin en el teu Regne l’un a la teva dreta i l’altre a la teva esquerra.

    22 Jesús contestà:
—No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa que jo he de beure?
Ells li responen:
—Sí que podem.

    23 Jesús els diu:
—Prou que beureu la meva copa, però seure a la meva dreta o a la meva esquerra, no soc jo qui ho ha de concedir: hi seuran aquells per a qui el meu Pare ho ha preparat.

    24 Quan els altres deu ho sentiren, es van indignar contra els dos germans. 25 Jesús els cridà i els digué:
—Ja sabeu que els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder.
26 Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, 27 i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau; 28 com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per tothom.

Guarició de dos cecs a Jericó
(; )


    29 Mentre sortien de Jericó, molta gent seguia Jesús. 30 Dos cecs que seien a la vora del camí van sentir dir que passava Jesús, i començaren a cridar:
—Senyor, Fill de David, tingues pietat de nosaltres!

    31 La gent els renyava perquè callessin, però ells cridaven encara més fort:
—Senyor, Fill de David, tingues pietat de nosaltres!

    32 Jesús s’aturà, els cridà i digué:
—Què voleu que faci per vosaltres?

    33 Ells li responen:
—Senyor, que se’ns obrin els ulls.

    34 Jesús se’n compadí, els va tocar els ulls, i a l’instant hi veieren i el van seguir.