Apèndix (21)

Jesús s’apareix a un grup de deixebles


    1 Després de tot això, Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició va ser d’aquesta manera:
    2 Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs, l’anomenat Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. 3 Simó Pere els diu:
—Me’n vaig a pescar.
Els altres li diuen:
—Nosaltres també venim amb tu.
Sortiren, doncs, i pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res.
4 Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà a la riba del llac, però els deixebles no sabien que era ell. 5 Llavors Jesús els digué:
—Nois, no teniu res per a menjar?
Li respongueren:
—No.

    6 Ell els digué:
—Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix.
Tiraren, doncs, la xarxa i no podien estirar-la de tants peixos com hi havia.
7 Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere:
—És el Senyor.
Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es va cenyir la túnica, l’única peça que duia, i es llançà a l’aigua.
8 Els altres deixebles, que només eren a uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. 9 Quan baixaren a terra, veieren unes brases amb peix coent-s’hi, i pa. 10 Jesús els diu:
—Porteu peix del que acabeu de pescar.

    11 Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena de peixos: eren cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. 12 Jesús els digué:
—Veniu a menjar.
Cap dels deixebles no gosava preguntar-li: «Qui ets, tu?», perquè sabien que era el Senyor.
13 Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix.
    14 Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

Jesús i Pere


    15 Quan hagueren menjat, Jesús va preguntar a Simó Pere:
—Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?
Ell li respongué:
—Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
Jesús li diu:
—Pastura els meus anyells.

    16 Per segona vegada li pregunta:
—Simó, fill de Joan, m’estimes?
Ell li respon:
—Sí, Senyor, tu saps que t’estimo.
Jesús li diu:
—Pastura les meves ovelles.

    17 Li pregunta Jesús per tercera vegada:
—Simó, fill de Joan, m’estimes?
Pere es va entristir que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li respongué:
—Senyor, tu ho saps tot; ja ho saps, que t’estimo.
Li diu Jesús:
—Pastura les meves ovelles.
18 En veritat, en veritat t’ho dic: quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però quan siguis vell obriràs els braços i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.
    19 Jesús va dir això per indicar amb quina mort Pere havia de glorificar Déu.
Després d’aquestes paraules, Jesús va afegir:
—Segueix-me.

Jesús i el deixeble estimat


    20 Llavors Pere es va girar i veié que darrere venia el deixeble que Jesús estimava. Era aquell que durant el sopar s’havia reclinat sobre el pit de Jesús i li havia preguntat: «Senyor, qui és el qui et traeix?» 21 Pere, en veure’l, diu a Jesús:
—Senyor, i d’aquest, què en serà?

    22 Jesús li respon:
—Si vull que es quedi fins que jo vingui, què hi tens a dir? Tu segueix-me.

    23 Així va córrer entre els germans el rumor que aquell deixeble no moriria, però Jesús no li va pas dir que no moriria, sinó: «Si vull que es quedi fins que jo vingui, què hi tens a dir?»

Cloenda


    24 Aquest és el deixeble que dona testimoni d’aquestes coses i les ha escrites. I sabem que el seu testimoni és digne de fe.
    25 Jesús va fer encara moltes altres coses. I si algú volgués escriure-les una per una, em sembla que els llibres que es podrien escriure no cabrien en el món sencer.