Recaptació de la col·lecta


    1 No cal que us escrigui sobre l’ajuda a favor del poble sant. 2 Conec la vostra bona voluntat i me n’he gloriat davant els germans de Macedònia. Els he dit: «Els germans d’Acaia estan a punt des de l’any passat.» Així el vostre zel ha estimulat molts d’ells. 3 Ara, però, us envio aquests germans perquè en aquesta qüestió no resultin infundats els meus elogis i perquè, tal com he anat dient, estigueu realment a punt. 4 Si els de Macedònia que m’acompanyin us trobaven desprevinguts, nosaltres, i encara més vosaltres, quedaríem avergonyits en tot aquest afer. 5 Per tant, he cregut necessari demanar a aquests germans que vinguessin a Corint abans de venir-hi jo i comencessin a recollir l’ofrena generosa que havíeu promès; tan bon punt estigui preparada, es podrà dir que és realment una ofrena generosa i no una mesquinesa.
    6 Recordeu-ho: el sembrador mesquí tindrà una collita mesquina, el sembrador generós la tindrà generosa. 7 Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per força, perquè Déu estima el qui dona amb alegria. 8 Déu és prou poderós per a omplir-vos de gràcies de tota mena i fer que tingueu sempre tot el que necessiteu amb prou abundància per a practicar tota mena d’obres bones. 9 Tal com diu l’Escriptura: Ho ha repartit, ho ha donat als pobres; la seva bondat dura per sempre. 10 El qui proveeix el sembrador de gra per a la sembra i dona pa per a menjar, també us proveirà abundosament de llavor i farà créixer els fruits de la vostra justícia. 11 Enriquits en tot, podreu ser del tot generosos; així, en virtut de la nostra intervenció, molts donaran gràcies a Déu. 12 En efecte, aquest servei d’ajuda no tan sols satisfarà les necessitats del poble sant, sinó que també serà una font abundant d’accions de gràcies a Déu. 13 Apreciant el vostre servei en allò que val, ells glorificaran Déu per l’obediència que professeu a l’evangeli del Crist i per la generositat que us fa solidaris amb ells i amb tothom. 14 I quan preguin per vosaltres demostraran l’afecte que us tenen recordant la gràcia incomparable que Déu us ha concedit. 15 Donem gràcies a Déu pel seu do inefable!