Pau, servidor del designi de Déu


    1 Per tot això, jo, Pau, soc presoner per causa de Jesucrist a favor de vosaltres, els pagans. 2 Segurament heu sentit parlar del do que Déu m’ha confiat a favor vostre, perquè el seu pla es realitzi: 3 per una revelació, ell m’ha fet conèixer el seu misteri, que ara he esbossat breument. 4 Llegint-ho, podeu adonar-vos de com he comprès el misteri del Crist, 5 que Déu no havia fet conèixer a les generacions passades tal com ara l’ha revelat per l’Esperit als seus sants apòstols i profetes: 6 en Jesucrist, per l’evangeli, els pagans també tenen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa promesa. 7 I jo soc servidor d’aquest evangeli pel do de la gràcia que Déu m’ha concedit amb la seva acció poderosa.
    8 A mi, que soc el darrer de tot el poble sant, ell m’ha concedit la gràcia d’anunciar als pagans les insondables riqueses de Crist 9 i de mostrar a plena llum davant tothom com Déu realitza el seu misteri des de sempre en ell mateix, que és el creador de totes les coses. 10 Així, ara, valent-se de l’Església, ha volgut fer conèixer les múltiples manifestacions de la seva saviesa a les potències i a les autoritats que són a les regions celestials. 11 D’aquesta manera ha dut a terme en Jesucrist, Senyor nostre, el seu designi etern. 12 Gràcies a ell, tenim plena llibertat d’acostar-nos a Déu amb la confiança que ens dona la nostra fe en Crist. 13 Us prego, doncs, que no defalliu veient les tribulacions que passo per vosaltres, sinó que hi trobeu un motiu de glòria.

Conèixer l’amor de Crist


    14 Per tot això, jo m’agenollo davant el Pare, 15 de qui rep el nom tota família, tant al cel com a la terra, 16 i li prego que, per la riquesa de la seva glòria, consolidi amb la força del seu Esperit allò que sou en el vostre interior; 17 que, per la fe, faci habitar el Crist en els vostres cors, i així, arrelats i fonamentats en l’amor, 18 sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, l’amplada i la llargada, l’alçada i la profunditat 19 de l’amor de Crist; que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement i, així, entreu del tot a la plenitud de Déu.
    20 Glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar o entendre. 21 Glòria a ell en l’Església i en Jesucrist, de generació en generació pels segles dels segles. Amén.