Preliminars (1,1-23)

Salutació


    1 Pau, apòstol de Jesucrist per voler de Déu, i el germà Timoteu, 2 als germans en Crist, sants i fidels, que viuen a Colosses. Us desitgem la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare.

Acció de gràcies


    3 Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem constantment per vosaltres 4 d’ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l’amor que teniu a tots els del poble sant, 5 moguts com esteu per l’esperança d’allò que us és reservat en el cel. Aquesta esperança us l’ha feta conèixer la paraula de la veritat, l’evangeli, 6 que ha arribat fins a vosaltres. I així com creix i dona fruit en tot el món, és present entre vosaltres des del dia que el vau sentir i que vau reconèixer la gràcia de Déu en tota la seva veritat. 7 Això és el que us va ensenyar Èpafres, el nostre estimat company de servei, que ha estat per a vosaltres un servidor fidel del Crist. 8 Ell ens ha parlat de l’amor que us teniu gràcies a l’Esperit.

Pregària per la comunitat


    9 Així, doncs, també nosaltres, d’ençà que hem sentit a dir tot això, no ens cansem de pregar a favor vostre demanant a Déu que arribeu al ple coneixement de la seva voluntat, a tota mena de saviesa i a la intel·ligència que ve de l’Esperit. 10 Així portareu una vida digna del Senyor, que el complagui en tot, fructificareu en tota mena d’obres bones i creixereu en el coneixement de Déu; 11 el seu poder gloriós us enfortirà i farà que sigueu sempre pacients i constants.

Himne al Crist

11
Amb alegria
12 doneu gràcies al Pare, que us ha fet dignes de tenir part en l’heretat del poble sant, en el Regne de la llum. 13 Ell ens alliberà del poder de les tenebres i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat, 14 en qui tenim la redempció, el perdó dels nostres pecats.
    15 Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,

    16 ja que Déu ha creat per ell totes les coses,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobiranies,
potències i autoritats.
Tot ha estat creat per ell i destinat a ell.

    17 Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.

    18 Ell és també el cap del cos, que és l’Església.
Ell és l’origen,
el primogènit dels qui retornen d’entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.

    19 Déu volgué que residís en ell tota la plenitud.
    20 Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
i destinar-ho a ell,
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

    21 Vosaltres, en altre temps, estàveu allunyats, i amb les vostres obres us mostràveu contraris a Déu. 22 Però ara Déu us ha reconciliat amb ell, per la mort que Crist ha sofert en el seu cos, a fi de portar-vos a la seva presència sants, irreprensibles i sense culpa. 23 Cal, però, que us mantingueu ferms en el fonament de la fe, sense deixar-vos apartar de l’esperança que us promet l’evangeli que heu sentit i que ara ha estat anunciat a tota la creació que hi ha sota el cel. És d’aquest evangeli que jo, Pau, soc servidor.

Viure en Crist, sobirà de tot (1,24-2,23)

El combat de Pau


    24 Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l’Església. 25 Jo soc servidor d’aquesta Església en virtut de la missió que Déu m’ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu, 26 el seu misteri, amagat durant segles i generacions i que ara ell ha revelat als qui formen el seu poble sant. 27 Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d’aquest seu misteri a favor dels pagans, és a dir, que Crist, l’esperança de la glòria, estigui en vosaltres. 28 Nosaltres l’anunciem a ell, encaminant tots els homes i instruint-los en tota mena de saviesa, per tal de fer arribar tothom a l’home perfecte en Crist. 29 És per això que lluito i treballo, amb la seva força que actua poderosament en mi.