La vinguda del Senyor (2)

L’Home malvat


    1 Pel que fa a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist i al moment en què ens reunirem amb ell, us preguem, germans, 2 que no perdeu massa aviat el seny ni us alarmeu, encara que una suposada revelació de l’Esperit o bé un ensenyament o una carta que han passat per nostres hagin anunciat que el dia del Senyor és imminent. 3 No us deixeu enganyar per res ni per ningú, perquè primer ha de venir l’apostasia i ha d’aparèixer l’Home malvat, el Fill de la perdició, 4 el qui s’oposa i s’enfronta a tot allò que és tingut per diví o per sagrat: aquest anirà a asseure’s al santuari de Déu i es proclamarà Déu ell mateix.
    5 ¿No recordeu que quan jo era entre vosaltres ja us deia tot això? 6 Ja sabeu que, de moment, hi ha alguna cosa que el reté, perquè no es manifesti abans del seu temps. 7 El misteri del mal ja ha entrat en acció, i n’hi haurà prou que s’aparti del mig el qui ara el reté. 8 Tan sols llavors apareixerà el Malvat. Però Jesús, el Senyor, el farà morir amb l’alè de la seva boca, l’aniquilarà amb l’esclat de la seva vinguda.
    9 El Malvat apareixerà gràcies al poder de Satanàs, i la seva vinguda anirà acompanyada de tota mena d’obres poderoses, de senyals i prodigis enganyosos, 10 i de tota mena de seduccions malignes. Tot això caurà sobre els qui van a la perdició, perquè no han acollit l’amor a la veritat que els hauria salvat. 11 Per aquest motiu, Déu els enviarà un poder que els extraviarà i els farà creure la mentida. 12 Així seran condemnats tots els qui no han cregut la veritat i s’han complagut a fer el mal.

Destinats a la salvació


    13 Germans estimats del Senyor, sempre hem de donar gràcies a Déu per vosaltres, ja que ell us ha escollit com a primícies perquè obtingueu la salvació per l’Esperit que santifica i per la fe en la veritat. 14 Déu, per mitjà de l’evangeli que us vam anunciar, us ha cridat a posseir la glòria de nostre Senyor Jesucrist. 15 Per tant, germans, manteniu-vos ferms i guardeu els ensenyaments que us hem donat de paraula i per carta. 16 I que el mateix Jesucrist, Senyor nostre, i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança, 17 confortin els vostres cors i us enforteixin en tota mena d’obres i paraules bones.