El servei a tota la comunitat (4,1-6,19)

Els falsos mestres


    1 L’Esperit diu clarament que, en els darrers temps, alguns s’apartaran de la fe i faran cas d’esperits seductors i doctrines diabòliques. 2 Aquests actuaran amb la hipocresia dels mentiders, amb la pròpia consciència marcada amb ferro roent: 3 prohibiran de contraure matrimoni i de menjar certs aliments, que Déu ha creat perquè els fidels, els qui han conegut la veritat, els prenguin tot donant gràcies. 4 Tot el que Déu ha creat és bo, i no s’ha de rebutjar res si es menja donant gràcies: 5 ho santifiquen la paraula de Déu i la pregària.

El pastor, model per als fidels


    6 Si proposes aquestes coses als germans, seràs un bon servidor de Jesucrist, nodrit amb les paraules de la fe i de la bona doctrina que has seguit fidelment. 7 Evita les faules irreverents, que són contes de la vora del foc. Exercita’t en la pietat, 8 perquè l’exercici corporal serveix de poca cosa, mentre que la pietat és útil per a tot, ja que conté la promesa de la vida, tant de la present com de la futura. 9 Això que ara et dic és digne de fe i mereix tota confiança: 10 si lluitem i treballem, és perquè tenim posada l’esperança en el Déu viu, que és el salvador de tots els homes, sobretot dels qui són creients. 11 Això és el que has de predicar i ensenyar.
    12 Que ningú no t’hagi de menysprear perquè ets jove; al contrari, sigues per als fidels un model en el parlar, en la conducta, en l’amor, en la fe, en la integritat. 13 Mentre esperes que jo vingui, dedica’t a llegir en públic l’Escriptura, a exhortar i a instruir. 14 No negligeixis el do que Déu et va concedir en virtut de les paraules profètiques i de la imposició de mans feta pel col·legi dels qui presideixen la comunitat. 15 Posa-hi tot l’interès, mostra-t’hi sol·lícit; que tothom vegi com progresses. 16 Vetlla sobre tu mateix i sobre la doctrina que ensenyes: persevera-hi. Fent-ho així, et salvaràs a tu mateix i salvaràs els qui t’escolten.