Ofrenes del dia primer del mes setè


    1 »El dia primer del mes setè, us reunireu en aplec sagrat i no fareu cap mena de treball; és un dia festiu anunciat a toc de corn. 2 Aquell dia, oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor un vedell ja fet, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 3 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos pel vedell, de sis quilos pel moltó 4 i de tres quilos per cada anyell. 5 Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat, com a sacrifici d’expiació a favor vostre. 6 Totes aquestes ofrenes, les presentareu a més de l’holocaust perpetu i de l’holocaust del primer dia del mes, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents. Són ofrenes consumides pel foc, d’olor agradable al Senyor.

Ofrenes del dia de l’Expiació


    7 »El dia deu d’aquest mes setè, us reunireu en aplec sagrat, dejunareu i no fareu cap mena de treball. 8 Oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor un vedell ja fet, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte. 9 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos pel vedell, de sis quilos pel moltó 10 i de tres quilos per cada anyell. 11 Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat, com a sacrifici d’expiació a favor vostre. Totes aquestes ofrenes, les presentareu a més del sacrifici pel pecat que s’ofereix el dia de l’Expiació, i de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.

Ofrenes de la festa dels Tabernacles


    12 »El dia quinze del mes setè, us reunireu en aplec sagrat i no fareu cap mena de treball. Durant set dies celebrareu la festa dels Tabernacles en honor del Senyor.
    13 »El primer dia oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor tretze vedells ja fets, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense cap defecte. 14 Per cada animal ofert, afegiu-hi una ofrena de flor de farina pastada amb oli: una ofrena de nou quilos per cada un dels tretze vedells, de sis quilos per cada un dels dos moltons 15 i de tres quilos per cada un dels catorze anyells. 16 Oferiu també un boc com a sacrifici pel pecat. Totes aquestes ofrenes, les presentareu a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.
    17-34 »Del segon al setè dia oferiu, a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents, els vedells ja fets que pertoquin, dos moltons i catorze anyells d’un any, sense cap defecte, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents al nombre d’animals sacrificats, tal com se sol fer. Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat.
    35 »El vuitè dia us reunireu en l’aplec sagrat de cloenda, i no fareu cap mena de treball. 36 Oferiu en holocaust d’olor agradable al Senyor un vedell ja fet, un moltó i set anyells d’un any, sense cap defecte, 37 amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents, tal com se sol fer. 38 Oferiu també un boc com a sacrifici pel pecat. Oferiu tots aquests sacrificis a més de l’holocaust perpetu, amb les ofrenes de farina i les libacions de vi corresponents.
    39 »Aquests són els sacrificis que heu d’oferir al Senyor en les vostres festes, a part dels vostres sacrificis en compliment d’un vot, dels sacrificis voluntaris, dels holocaustos, de les ofrenes de farina, de les libacions de vi i dels sacrificis de comunió.”