Promeses de felicitat


    1 »Si escoltes i obeeixes el Senyor, el teu Déu, i mires de posar en pràctica tots els seus manaments que avui et dono, llavors el Senyor, el teu Déu, farà que siguis superior a totes les nacions de la terra. 2 Si obeeixes el Senyor, el teu Déu, vindran damunt teu totes aquestes benediccions:
    3 »Seràs beneït a la ciutat i beneït al camp. 4 Seran beneïts els fruits de les teves entranyes, de la teva terra i del teu bestiar, les cries de les teves vaques i els teus ramats d’ovelles. 5 Seran beneïdes amb l’abundància les teves cistelles i les teves pasteres. 6 Seràs beneït quan vagis a la guerra i quan en tornis. 7 Sempre que els teus enemics t’ataquin, acabaran derrotats davant teu. Es llançaran contra tu per un sol camí, però fugiran del teu davant per set camins. 8 El Senyor, el teu Déu, farà que t’acompanyi la seva benedicció en els teus graners i en tot el que emprenguis: et beneirà en el país que ell et dona.
    9 »Si compleixes els manaments del Senyor, el teu Déu, i segueixes els seus camins, el Senyor farà de tu un poble consagrat a ell, tal com t’ha jurat. 10 Llavors tots els pobles de la terra reconeixeran que portes el nom del Senyor i et respectaran.
    11 »El Senyor t’omplirà de prosperitat multiplicant els fruits de les teves entranyes, del teu bestiar i de la teva terra, en el país que va prometre als teus pares que et donaria. 12 El Senyor t’obrirà el cel, on guarda el tresor de la fertilitat: quan en sigui el temps, farà caure la pluja sobre els teus camps i beneirà tot el que emprenguis. Prestaràs diners a molts pobles, i a tu no et caldrà manllevar res. 13 El Senyor farà que siguis la primera de les nacions, i no la darrera; pujaràs amunt, no baixaràs. Cal, però, que escoltis els manaments del Senyor, el teu Déu, que avui et dono perquè els compleixis i els posis en pràctica. 14 No et desviïs ni a dreta ni a esquerra de tot el que avui et mano; no segueixis altres déus ni els adoris.

Amenaces


    15 »En canvi, si no obeeixes el Senyor, el teu Déu, i no mires de complir tots els seus manaments i decrets que avui et dono, et cauran al damunt totes aquestes malediccions:
    16 »Seràs maleït a la ciutat i maleït al camp. 17 Seran maleïdes amb la buidor les teves cistelles i les teves pasteres. 18 Seran maleïts els fruits de les teves entranyes i de la teva terra, les cries de les teves vaques i els teus ramats d’ovelles. 19 Seràs maleït quan vagis a la guerra i quan en tornis. 20 En tot el que emprenguis, el Senyor t’enviarà la maledicció, el desconcert, les amenaces, i no trigaràs a ser totalment exterminat, ja que t’has comportat malament abandonant-lo. 21 El Senyor t’enviarà la pesta, que t’eliminarà de la terra on estàs a punt d’entrar per prendre’n possessió. 22 Et farà patir tuberculosi, febres, inflamacions i ardors. Enviarà una secada, bufaran vents xardorosos i les malures s’apoderaran de les espigues. Aquests desastres et perseguiran fins que desapareguis. 23 Sobre el teu cap, el cel es posarà dur com el bronze, i la terra, sota els teus peus, serà com el ferro. 24 En comptes de pluja, el Senyor farà caure sobre els teus camps sorra i polseguera, fins que seràs exterminat. 25 El Senyor farà que els teus enemics et derrotin. Et llançaràs contra ells per un sol camí, però fugiràs del seu davant per set camins. Tots els reialmes del món, en veure-ho, s’esgarrifaran. 26 Els ocellots i els animals feréstecs s’atiparan del teu cadàver sense que ningú els destorbi.
    27 »El Senyor t’enviarà úlceres, com als egipcis, i et farà patir de morenes, de ronya i de tinya incurables. 28 El Senyor farà que et tornis boig, cec i delirant: 29 en ple migdia caminaràs a les palpentes, com el cec en la foscor. No prosperarà res del que emprenguis. T’explotaran i et robaran mentre visquis, i no hi haurà qui t’ajudi.
    30 »A la dona amb qui estaràs unit per acord matrimonial, un altre la violarà. Et faràs una casa i no hi viuràs; plantaràs una vinya i no la veremaràs. 31 Al teu davant mataran el teu bou i no en tastaràs la carn. Veuràs com et roben l’ase i no el tornaràs a veure; els teus ramats cauran en mans dels enemics, i no hi haurà qui et defensi. 32 Els teus fills i les teves filles seran donats com a esclaus a un poble estranger. Ho veuran els teus ulls i es consumiran mirant-los tot el dia, però no hi podràs fer res. 33 Un poble que no coneixes s’alimentarà amb els fruits de la teva terra i del teu treball; t’explotaran i et maltractaran sense parar. 34 Et tornaràs boig de veure aquest espectacle. 35 El Senyor et ferirà amb úlceres malignes als genolls i a les cames; no se’t curaran, sinó que se t’estendran des del cap fins a la planta dels peus.
    36 »El Senyor et farà deportar, amb el rei que t’hauràs escollit, cap a un poble que ni tu ni els teus pares no coneixíeu. Allà adorareu altres déus que només són estàtues de fusta o de pedra. 37 Seràs motiu d’estupor, de riota i d’escarni entre tots els pobles on el Senyor t’haurà deportat.
    38 »Sembraràs en els camps molta llavor, però en colliràs una misèria, perquè la llagosta ho devorarà. 39 Plantaràs vinyes i les conrearàs, però no en beuràs el vi; ni tan sols podràs veremar, perquè les plagues no hauran deixat res. 40 Tindràs oliveres per tot el país, però ni tan sols faràs oli per a perfumar-te, perquè hauran caigut les olives. 41 Posaràs al món fills i filles, però no seran per a tu, perquè se’ls enduran captius. 42 Les plagues devastaran tots els arbres i tots els fruits de les teves terres.
    43 »Els immigrants que resideixen enmig teu tindran cada vegada més poder, mentre que tu en tindràs cada vegada menys. 44 Ells et prestaran diners, però tu no els en podràs prestar. Ells seran els primers, i tu el darrer.
    45 »Totes aquestes malediccions et perseguiran i et cauran al damunt fins a exterminar-te, perquè hauràs desobeït el Senyor, el teu Déu, i no hauràs observat els seus manaments i els seus decrets, que ell t’havia donat. 46 Aquestes malediccions seran un senyal i un toc d’alerta per a tu i els teus descendents, per sempre.
    47 »Si no has servit el Senyor, el teu Déu, amb alegria i amb cor generós quan nedaves en l’abundància, 48 hauràs de servir els enemics que el Senyor enviarà contra tu, passant fam i set, nu i mancat de tot. El Senyor et posarà al coll un jou de ferro fins que t’haurà consumit. 49 El Senyor farà que es llanci contra tu, com un voltor, des de l’extrem de la terra, una nació que no entendràs quan et parli, 50 un poble dur que no respecta els vells ni s’apiada dels joves. 51 Es menjarà els fruits del teu bestiar i de la teva terra, i tu et moriràs de fam. No et deixarà res: ni gra, ni vi, ni oli, ni les cries de les teves vaques ni els teus ramats, tant que et farà desaparèixer. 52 Assetjarà totes les teves ciutats fins que s’esfondrin les muralles altes i fortificades darrere les quals et creies segur. Assetjarà totes les ciutats de tot el país que el Senyor, el teu Déu, t’haurà donat. 53 Serà tan dur el setge de l’enemic que acabaràs menjant-te els fruits de les teves entranyes, la carn dels fills i de les filles que el Senyor, el teu Déu, t’haurà concedit. 54 L’home més refinat i delicat entre els teus mirarà de mal ull el seu germà, la seva pròpia dona i els fills que li restin: 55 no es voldrà partir amb ells la carn dels seus fills, l’únic aliment que li quedarà per a menjar, durant el setge i enmig de la misèria a què l’enemic reduirà les teves ciutats. 56 Igualment farà la dona més refinada i delicada entre els teus: la que, de tan delicada, ni gosava posar a terra la punta del seu peu, mirarà de mal ull el seu propi marit, el seu fill i la seva filla, 57 i fins i tot el nadó que acaba de donar a llum i els infants que ha tingut. Com que no hi haurà res, se’ls menjarà d’amagat, durant el setge i enmig de la misèria a què l’enemic reduirà les teves ciutats.
    58 »Mira, doncs, de posar en pràctica tots els manaments d’aquesta Llei, escrits en aquest llibre, i reverencia aquest nom gloriós i temible, el nom del Senyor, el teu Déu. 59 Altrament seran molt grans les plagues amb què el Senyor t’assotarà a tu i als teus descendents: plagues grans i persistents, i malalties persistents i malignes. 60 Farà que caiguin damunt teu aquelles epidèmies que tanta por et feien a Egipte, i no te’n desfaràs mai. 61 Llançarà també contra tu, fins a exterminar-te, tota mena de malalties i plagues no esmentades en aquest llibre de la Llei. 62 En quedareu ben pocs, vosaltres que havíeu estat tan nombrosos com les estrelles del cel. Això, perquè hauràs desobeït el Senyor, el teu Déu. 63 Així com el Senyor tenia el goig de fer-vos feliços i multiplicar-vos, igualment tindrà el goig de destruir-vos i aniquilar-vos. Sereu arrencats del país on ara entres per prendre’n possessió.
    64 »El Senyor et dispersarà entre totes les nacions, d’un cap a l’altre de la terra, i allà donaràs culte a altres déus, estàtues de fusta i de pedra, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu. 65 Enmig d’aquestes nacions no tindràs tranquil·litat, no trobaràs cap lloc on pugui reposar la planta dels teus peus. El Senyor t’hi farà viure amb el cor anguniós, els ulls sense esclat i l’esperit acovardit: 66 tindràs la vida penjada d’un fil, nit i dia tremolaràs de por, no viuràs mai segur. 67 Quan vegis el que passarà, el terror t’encongirà el cor, fins al punt que al matí diràs: “Qui pogués ser al vespre!”, i al vespre: “Qui pogués ser al matí!” 68 El Senyor t’embarcarà cap a Egipte, on et vaig dir que no tornaries mai més. Allà us voldreu vendre com a esclaus i esclaves dels vostres enemics, però ningú no us voldrà comprar.

Darrera al·locució de Moisès (28,69-30,20)

Allò que Déu ha obrat a favor d’Israel


    69 Aquestes són les clàusules de l’aliança que el Senyor va manar a Moisès de fer amb els israelites quan es trobaven en territori de Moab, a més de l’aliança que havia fet amb ells a la muntanya de l’Horeb.