Testament de Josuè


    1 Havien passat molts anys d’ençà que el Senyor havia concedit al poble d’Israel el repòs de tots els enemics que l’envoltaven. Josuè ja era vell, carregat d’anys; 2 llavors va convocar tot Israel, amb els seus ancians, els caps de família, els jutges i els capdavanters, i els digué:
—La meva edat ja és avançada.
3 Vosaltres mateixos heu vist tot el que el Senyor, el vostre Déu, ha fet a tots aquests pobles: ell ha combatut a favor vostre. 4 Jo he sortejat per a les vostres tribus les possessions de tots aquests pobles que vaig exterminar i les de tots els qui encara queden per sotmetre, des del Jordà fins al mar Mediterrani, a ponent. 5 El Senyor, el vostre Déu, els apartarà del vostre davant i els desposseirà, perquè vosaltres pugueu prendre possessió dels seus territoris, tal com us va prometre el Senyor, el vostre Déu. 6 Per tant, manteniu-vos ferms i mireu de posar en pràctica tot el que hi ha escrit en el llibre de la Llei de Moisès, sense desviar-vos-en mai ni a dreta ni a esquerra. 7 No us emparenteu amb aquests pobles que encara hi ha enmig vostre. No invoqueu els seus déus ni jureu pel seu nom, no els doneu culte ni els adoreu. 8 Al contrari, manteniu-vos fidels al Senyor, el vostre Déu, com us hi heu mantingut fins al dia d’avui. 9 El Senyor ha desposseït davant vostre nacions grans i poderoses i, fins avui, ningú no us ha pogut resistir. 10 Un de sol entre vosaltres en perseguia mil, perquè el Senyor, el vostre Déu, combatia a favor vostre, tal com us havia promès. 11 Sigueu constants a estimar el Senyor, el vostre Déu. 12 Però si us apartàveu d’ell i us uníeu amb els pobles que encara queden enmig vostre, si hi contrèieu matrimoni i us hi emparentàveu, 13 sapigueu de cert que el Senyor, el vostre Déu, no continuarà desposseint-los davant vostre. Seran per a vosaltres un llaç i un parany, fuets que us assotaran a l’espatlla i espines clavades als ulls. Així acabareu desapareixent d’aquesta terra excel·lent que us ha donat el Senyor, el vostre Déu. 14 Pel que fa a mi, ja estic a punt d’anar-me’n pel camí de tothom. Ara, vosaltres, reconeixeu amb tot el cor i amb tota l’ànima que cap de les bones promeses que el Senyor, el vostre Déu, us havia fet no ha deixat de complir-se. Totes s’han realitzat. No n’hi ha cap que no s’hagi complert. 15 Però, així com s’han realitzat en vosaltres totes les bones promeses que el Senyor, el vostre Déu, us havia fet, igualment ell farà caure damunt vostre totes les amenaces, fins a fer-vos desaparèixer d’aquesta terra excel·lent que ell, el Senyor, el vostre Déu, us ha donat. 16 Si violeu l’aliança del Senyor, el vostre Déu, que ell us va prescriure, si doneu culte a altres déus i els adoreu, s’encendrà la indignació del Senyor contra vosaltres i no trigareu a desaparèixer d’aquesta terra excel·lent que ell us ha donat.