Segona aparició del Senyor a Salomó
()


    1 Quan Salomó acabà de construir el temple del Senyor, el palau reial i tot allò que desitjava edificar, 2 el Senyor se li va aparèixer per segona vegada, tal com se li havia aparegut a Gabaon. 3 Li digué:
—He escoltat la pregària i la súplica que has fet a la meva presència. Jo santifico aquest temple que tu has construït perquè porti per sempre el meu nom. Hi tindré sempre posats els ulls i el cor.
4 Si tu et comportes davant meu tal com es va comportar el teu pare David, amb cor irreprotxable i recte, compleixes tot el que et tinc manat i observes els meus decrets i els meus preceptes, 5 jo consolidaré per sempre a Israel el teu tron reial, tal com vaig prometre al teu pare David en dir-li que mai no deixaria d’haver-hi un descendent seu en el tron d’Israel. 6 Però si tu i els israelites, amb els vostres fills, us allunyeu de mi, si no observeu els manaments i els decrets que us he donat, si aneu a retre culte a altres déus i els adoreu, 7 jo arrencaré el poble d’Israel de la terra que li havia donat, rebutjaré aquest temple que jo havia consagrat al meu nom, i Israel serà motiu de burles i escarnis entre tots els pobles. 8 Aquesta casa es tornarà un munt de runa; els qui hi passin a la vora quedaran astorats i xiularan escruixits dient: “Com és que el Senyor ha fet això amb aquest país i amb aquest temple?” 9 I els respondran: “És que van abandonar el Senyor, el seu Déu, que havia fet sortir els seus pares del país d’Egipte, i van anar darrere altres déus, els van adorar i els donaren culte. Per això el Senyor ha fet venir damunt d’ells tot aquest desastre.”

Intercanvis amb el rei Hiram


    10 Al cap de vint anys, Salomó havia construït els dos edificis: el temple del Senyor i el palau reial. 11 Hiram, rei de Tir, havia proveït Salomó de tota la fusta de cedre i de savina i de tot l’or que havia demanat. Llavors el rei Salomó li va regalar vint pobles de la regió de Galilea. 12 Hiram va sortir de Tir per veure els pobles que Salomó li havia regalat, però no li van agradar, 13 i exclamà:
—Ai, germà, quins pobles que em dones!
I els va anomenar «país de Cabul», i així se’n diu encara avui.
14 Hiram havia enviat al rei un total de quatre tones d’or.

Administració, culte i comerç
()


    15 El rei Salomó va decretar una prestació personal forçosa per a construir el temple del Senyor, el seu palau, el Mil·ló, les muralles de Jerusalem i les fortificacions d’Hassor, Meguidó i Guèzer. 16 El faraó, rei d’Egipte, havia ocupat Guèzer i l’havia incendiada, havia matat els cananeus que hi habitaven i després l’havia donada en dot a la seva filla, la muller de Salomó; 17 per això Salomó va poder fortificar Guèzer. Fortificà igualment Bethoron de Baix, 18 Baalat, Tamar, que és al desert, a la regió del Nègueb, 19 les ciutats de proveïment que li pertanyien i, a més, les ciutats on estaven acantonats els carros de guerra i les seves dotacions. Salomó va construir tot allò que s’havia proposat, a Jerusalem, al Líban i en tots els seus dominis.
    20 En el país havia quedat tota una població no israelita: amorreus, hitites, perizites, hivites i jebuseus. 21 Els seus descendents havien continuat allí, perquè els israelites no els havien pogut exterminar. Salomó els va sotmetre a prestació personal forçosa, i així continuen encara avui. 22 Però Salomó no va destinar cap israelita a prestacions forçoses. Els israelites eren només soldats, guàrdies, oficials i comandants dels carros de guerra i de les seves dotacions. 23 Els encarregats de les obres públiques de Salomó eren cinc-cents cinquanta, que dirigien el personal destinat als treballs.
    24 Després que la filla del faraó s’hagué traslladat de la ciutat de David al palau que Salomó li havia construït, ell va emprendre la construcció del Mil·ló.
    25 Tres vegades l’any des que va haver acabat el temple, Salomó oferia holocaustos i sacrificis de comunió a l’altar que havia dedicat al Senyor i cremava encens a l’altar que hi havia davant el Senyor.
    26 El rei Salomó va construir una flota a Ession-Guèber, que és tocant a Elat, a la costa del Mar Roig, al país d’Edom. 27 Hiram hi envià mariners dels seus, gent que coneixia bé la mar, perquè anessin amb els homes de Salomó. 28 Van arribar a Ofir, se’n van endur catorze tones d’or i les portaren al rei Salomó.