Josies, rei de Judà
()


    1 Josies tenia vuit anys quan començà a ser rei. Va regnar trenta-un anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jedidà i era filla d’Adaià, de Boscat. 2 Va plaure al Senyor i va imitar en tot el comportament de David, el seu avantpassat, sense desviar-se’n ni a dreta ni a esquerra.

Descoberta del llibre de la Llei
()


    3 L’any divuit del regnat de Josies, el rei va enviar el canceller Xafan, fill d’Assaliahu, fill de Meixul·lam, al temple del Senyor, amb aquest encàrrec:
    4 —Ves a trobar el gran sacerdot Hilquià perquè recompti els diners de les ofrenes del temple del Senyor, tot allò que els guardians del cancell han recollit del poble. 5 Que ho donin als mestres d’obres encarregats de l’edifici del temple del Senyor, perquè puguin pagar els qui treballen en les obres de reparació dels desperfectes del temple: 6 els fusters i els paletes. Així podran comprar la fusta i els carreus necessaris per a les reparacions de l’edifici. 7 I que no els demanin comptes dels diners que els posen a les mans, perquè són gent de tota confiança.
    8 Llavors el gran sacerdot Hilquià va dir al canceller Xafan:
—He trobat el llibre de la Llei al temple del Senyor!
Hilquià va passar el llibre a Xafan, i aquest el va llegir.
9 El canceller Xafan anà a palau i va portar al rei la següent notícia:
—Els teus servents han comptat tots els diners recollits al temple i els han donat als mestres d’obres encarregats de l’edifici del temple del Senyor.

    10 Després el canceller Xafan va comunicar al rei:
—El sacerdot Hilquià m’ha donat un llibre.
I Xafan el va llegir davant el rei.

Consulta a una profetessa
()


    11 Quan el rei va sentir les paraules del llibre de la Llei es va esquinçar els vestits. 12 Després va donar aquesta ordre al sacerdot Hilquià, a Ahicam, fill de Xafan, a Acbor, fill de Micaià, al canceller Xafan i a Assaià, oficial reial:
    13 —Aneu a consultar el Senyor per mi, pel poble i per tot Judà, sobre el que hi ha escrit en aquest llibre que ha estat trobat, perquè la indignació del Senyor es deu haver abrandat contra tots nosaltres, ja que els nostres pares no van obeir les paraules d’aquest llibre i no van complir tot el que prescriu.
    14 El sacerdot Hilquià, Ahicam, Acbor, Xafan i Assaià anaren a trobar la profetessa Huldà, muller de Xal·lum, fill de Ticvà, fill d’Harhàs, encarregat del vestuari. Huldà vivia a Jerusalem, al Barri Nou. Quan li van explicar l’assumpte, 15 ella els va dir:
—Això us respon el Senyor, Déu d’Israel: Digueu a l’home que us ha enviat:
16 “Jo, el Senyor, faré caure un desastre damunt aquest lloc i els seus habitants; així es complirà tot el que està anunciat en el llibre que el rei de Judà ha sentit llegir. 17 Ells m’han abandonat i han cremat ofrenes a altres déus, m’han irritat amb els ídols que són obra de les seves mans; per això la meva indignació s’ha abrandat contra aquest lloc, i és un foc que no s’apagarà.” 18 Responeu, doncs, al rei de Judà que us ha enviat a consultar el Senyor: “Això et dic jo, el Senyor, Déu d’Israel: Les paraules que has sentit llegir 19 t’han tocat el cor, i t’has humiliat davant el Senyor en sentir com jo afirmava que aquest lloc, amb els seus habitants, quedaria desolat i maleït. Veient que t’has esquinçat els vestits i has plorat davant meu, jo també t’he escoltat a tu. Ho dic jo, el Senyor. 20 Per això faré que et reuneixis amb els teus pares; reposaràs en pau dins el sepulcre, i els teus ulls no veuran res de la calamitat que faré caure damunt aquest lloc.”
Ells van fer saber al rei aquesta resposta.