El descendent de David


    1 Un rebrot naixerà de la soca de Jessè,
brotarà un plançó de les seves arrels.

    2 L’Esperit del Senyor reposarà damunt d’ell:
esperit de saviesa i d’enteniment,
esperit de consell i de fortalesa,
esperit de coneixement i de reverència pel Senyor;

    3 esperit que li inspiri com reverenciar-lo.
No jutjarà per les aparences
ni decidirà pel que senti a dir;

    4 farà justícia als desvalguts,
sentenciarà amb rectitud a favor dels pobres.
La seva paraula serà un flagell en el país,
una sentència que farà morir el malvat.

    5 S’armarà de justícia,
se cenyirà de fidelitat.

    6 El llop conviurà amb l’anyell,
la pantera jaurà amb el cabrit;
menjaran junts el vedell i el lleó,
i un nen petit els guiarà.

    7 La vaca i l’ossa pasturaran juntes,
jauran plegades les seves cries.
El lleó menjarà palla com el bou,

    8 l’infant de llet jugarà vora el cau de l’escurçó,
el nen ficarà la mà a l’amagatall de la serp.

    9 Ningú no serà dolent ni farà mal
en tota la muntanya santa,
perquè el país serà ple del coneixement del Senyor,
com l’aigua cobreix la conca del mar.

    10 Aquell dia, el rebrot de Jessè
s’alçarà com a bandera entre els pobles;
les nacions li demanaran consell,
i el lloc on habitarà serà gloriós.

El retorn dels deportats


    11 Aquell dia,
el Senyor tornarà a mostrar el seu poder
per rescatar la resta del seu poble:
els qui quedin per Assíria i per Egipte,
a Patrós, Etiòpia i Elam,
a Xinar, Hamat i les illes.

    12 Alçarà un estendard sobre les nacions,
per reunir els dispersats d’Israel
i aplegar els deportats de Judà
de les quatre parts de la terra.

    13 Aleshores s’acabarà l’enveja d’Efraïm contra Judà
i l’enemistat de Judà contra Efraïm:
Efraïm ja no envejarà Judà
ni Judà serà enemic d’Efraïm.

    14 Junts es llançaran sobre els filisteus, a occident,
i saquejaran els nòmades d’orient:
estendran el seu domini sobre Edom i Moab,
i els ammonites seran els seus vassalls.

    15 Llavors el Senyor eixugarà la llengua del mar d’Egipte
i amenaçarà amb la seva mà el riu Eufrates:
el seu alè ardent el dividirà en set rierols,
que es podran passar sense descalçar-se.

    16 S’obrirà una ruta per a la resta del poble
que sobreviurà entre els assiris,
com la ruta que trobaren els israelites
quan van pujar de la terra d’Egipte.