L’ungit del Senyor consola i allibera


    1 L’Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu,
perquè el Senyor m’ha ungit.
M’ha enviat a portar la bona nova als pobres,
a curar els cors abatuts,
a proclamar als captius la llibertat
i als presos el retorn de la llum,

    2 a proclamar l’any de gràcia del Senyor,
el dia que el nostre Déu farà justícia,
a consolar tots els qui estan de dol,

    3 a posar una diadema en lloc de cendra
als qui porten dol per Sió,
a donar-los perfums de festa en lloc de penes,
vestits de triomf en lloc del desconsol.
Els diran «Roures magnífics,
glòria del Senyor que els ha plantat».

    4 Reconstruiran les ruïnes antigues,
aixecaran edificis fins ara enderrocats,
restauraran les ciutats devastades,
desolades des de temps immemorial.

    5 Vindran estrangers a pasturar-vos els ramats,
gent forastera us conrearà els camps i les vinyes.

    6 Vosaltres sereu anomenats «Sacerdots del Senyor»,
us diran «Ministres del nostre Déu».
Viureu de les riqueses de les nacions,
us gloriareu de posseir els seus béns.

    7 «Havien sofert una doble humiliació,
i la gent s’alegrava dels escarnis que rebien,
però ara posseiran el doble de terra
i seran feliços per sempre,

    8 perquè jo, el Senyor, estimo la justícia
i detesto la injustícia i el pillatge.
Els donaré fidelment la recompensa,
pactaré amb ells una aliança eterna.»

    9 La seva posteritat serà cèlebre entre les nacions,
serà famosa entre els pobles la seva nissaga.
Tothom qui els vegi reconeixerà
que són un poble beneït pel Senyor.

Càntic d’acció de gràcies


    10 Aclamo el Senyor ple de goig,
la meva ànima celebra el meu Déu,
que m’ha mudat amb vestits de salvació,
m’ha cobert amb un mantell de justícia,
com el nuvi coronat amb la diadema,
com la núvia adornada amb joiells.

    11 Com la terra fa créixer la brotada
i el jardí fa germinar la llavor,
el Senyor Déu farà germinar la justícia i la lloança davant de tots els pobles.