Carta de Jeremies als deportats


    1 Des de Jerusalem, el profeta Jeremies va enviar una carta als qui quedaven dels ancians, dels sacerdots, dels profetes i de la gent que Nabucodonosor havia deportat de Jerusalem a Babilònia. 2 L’envià després que havien sortit de Jerusalem el rei Jeconies, la reina mare, els alts funcionaris, els prohoms de Judà i de Jerusalem, els ferrers i els serrallers. 3 Portaven la carta Elassà, fill de Xafan, i Guemarià, fill d’Hilquià, a qui Sedecies, rei de Judà, havia enviat a Babilònia per a entrevistar-se amb Nabucodonosor, rei de Babilònia. La carta deia:
    4 «Això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel, a tots els qui jo he fet deportar de Jerusalem a Babilònia: 5 Construïu cases i habiteu-hi; planteu horts i mengeu-ne els fruits; 6 caseu-vos i tingueu fills i filles; preneu mullers per als vostres fills i doneu les vostres filles en matrimoni perquè també tinguin fills i filles. Multipliqueu-vos aquí, no minveu! 7 Procureu el bé de la ciutat on us he deportat i pregueu per ella al Senyor, perquè del seu bé en depèn el vostre. 8 Això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: Que no us enganyin els profetes que hi ha entre vosaltres ni els vostres endevins o intèrprets de somnis. 9 No és veritat que profetitzin en nom meu; jo no els he pas enviat. Ho dic jo, el Senyor.
    10 »Això diu el Senyor: Quan s’hauran complert setanta anys a Babilònia, em recordaré de vosaltres i compliré la promesa que us vaig fer de retornar-vos aquí. 11 Jo sé quins són els meus designis sobre vosaltres, designis de pau i no de desgràcia: jo us donaré un futur i una esperança. Ho dic jo, el Senyor. 12 M’invocareu, vindreu a suplicar-me, i jo us escoltaré. 13 Em cercareu i em trobareu, perquè em cercareu amb tot el cor 14 i jo em deixaré trobar. Ho dic jo, el Senyor. Renovaré la vostra vida, us aplegaré de totes les nacions i de tots els indrets on us he escampat i us faré tornar al lloc d’on us vaig deportar. Ho dic jo, el Senyor.
    15 »Vosaltres dieu: “A Babilònia el Senyor ens ha donat profetes!” 16 Doncs bé, això diu el Senyor sobre el rei que ara seu al tron de David i sobre tot el poble que habita en aquesta ciutat, els vostres germans, que no han sortit d’aquí deportats amb vosaltres. 17 Això diu el Senyor de l’univers: Jo envio contra ells l’espasa, la fam i la pesta: els tractaré com aquelles figues dolentes, que de tan dolentes no es poden menjar. 18 Els perseguiré amb l’espasa, la fam i la pesta; en faré un espectacle esgarrifós per a tots els reialmes de la terra. Seran motiu de maledicció, estupor, riota i insults en les nacions per on els hauré dispersat. 19 I és que no van escoltar les meves paraules. Ho dic jo, el Senyor. Jo no m’he cansat d’enviar-vos cada dia els meus servents, els profetes. Però ara vosaltres tampoc no n’heu fet cas. Ho dic jo, el Senyor. 20 Vosaltres, doncs, tots els deportats que jo he enviat de Jerusalem a Babilònia, creieu-me, acolliu la paraula del Senyor!
    21 »Pel que fa a Ahab, fill de Colaià, i a Sidquiahu, fill de Maasseià, els quals, abusant del meu nom, us anuncien mentides, això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: Els posaré en mans de Nabucodonosor, rei de Babilònia, que els matarà davant vostre. 22 I tots els deportats de Judà a Babilònia, quan vulguin maleir, diran: “Que el Senyor et tracti com a Sidquiahu i com a Ahab, que el rei de Babilònia va fer rostir!” 23 Ells van cometre una infàmia mai vista a Israel amb els seus adulteris amb dones d’altri i, abusant del meu nom, van anunciar coses falses, que jo no els havia comunicat. Jo, el Senyor, ho sé i en dono testimoni. Ho dic jo, el Senyor.»

Jeremies i Xemaià


    24 El Senyor es va adreçar a Jeremies:
—Digues a Xemaià de Nehelam:
25 “Això diu el Senyor de l’univers, Déu d’Israel: Sé que has enviat cartes signades amb el teu nom a tota la gent de Jerusalem, al sacerdot Sefanià, fill de Maasseià, i a tots els sacerdots en aquests termes: 26 ‘El Senyor t’ha posat a tu, Sefanià, com a sacerdot en representació del sacerdot Joiadà, perquè hi hagi al temple del Senyor qui vigili qualsevol boig que hi profetitzi, i el lligui al cep i a l’argolla. 27 Doncs bé, per què no escarmentes Jeremies d’Anatot, que està profetitzant entre vosaltres? 28 Fins i tot ens ha escrit a Babilònia dient que n’hi ha per a temps, que ens construïm cases per a habitar-hi i que plantem horts per a menjar-ne els fruits!’ ”
    29 El sacerdot Sefanià havia llegit aquesta carta de Xemaià al profeta Jeremies.
    30 El Senyor, doncs, va comunicar la seva paraula a Jeremies. Li digué:
    31 —Envia aquest missatge a tots els deportats: “Això diu el Senyor respecte a Xemaià de Nehelam: Ell profetitza sense que jo l’hagi enviat i fa que us refieu de la mentida. 32 Doncs bé, això diu el Senyor: Jo demanaré comptes a Xemaià de Nehelam i als seus descendents. Ningú de la seva família no formarà part d’aquest poble meu ni fruirà del bé que jo li faré, ja que ell, Xemaià, ha profetitzat la desobediència al Senyor. Ho dic jo, el Senyor.”