Contra els filisteus


    1 Paraula que el Senyor va comunicar al profeta Jeremies referent als filisteus, abans que el faraó Necó s’apoderés de Gaza.
    2 Això diu el Senyor:
«Venen aigües del nord,
són un torrent desbordat,
inunden el país i tot el que hi ha,
les ciutats i els qui hi viuen.
La gent crida auxili,
clamen els habitants del país

    3 quan senten el galop dels cavalls,
el brogit dels carros i l’estrèpit de les rodes.
Els pares no gosen mirar els fills,
els fallen les forces

    4 quan veuen arribar el dia que destruirà
tots els filisteus,
que privarà Tir i Sidó
de tot auxili dels aliats.
El Senyor devastarà els filisteus,
la resta de l’illa de Caftor.

    5 A Gaza es rapen en senyal de dol,
Ascaló ha quedat silenciosa.
Vosaltres, que sou la resta dels anaquites,
fins quan us fareu incisions?

    6 “Ai! El Senyor ja té l’espasa!
Espasa, quan t’aturaràs?
Torna a la beina,
descansa i estigues quieta.

    7 Però com et podries aturar?”
El Senyor li ha donat ordres
sobre Ascaló i la costa del mar:
allà l’ha convocada.»