Contra el culte dels ídols


    1 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    2 —Fill d’home, adreça’t a les muntanyes d’Israel i profetitza contra elles. 3 Digues:
»“Muntanyes d’Israel,
escolteu la paraula del Senyor Déu!
Això diu el Senyor Déu
als tossals i a les muntanyes, als barrancs i a les valls:
Jo faré venir contra vosaltres l’espasa
i destruiré els vostres recintes sagrats;

    4 els vostres altars seran assolats,
seran trencats els emblemes del sol,
faré caure els vostres ídols repugnants.

    5 Llançaré davant els ídols
els cadàvers dels israelites.
Al voltant dels vostres altars
escamparé els vostres ossos.

    6 Arreu on habiteu,
les viles seran devastades,
i els recintes sagrats, destruïts;
així els vostres altars
seran assolats i profanats,
els vostres ídols, esmicolats i anorreats,
trencats els emblemes del sol
i destruït tot el que us heu fabricat.

    7 Cauran enmig vostre els morts en combat.
Llavors sabreu que jo soc el Senyor.

    8 Però en faré sobreviure alguns de vosaltres,
escapats de l’espasa enmig de les nacions,
quan sereu dispersats per altres països.

    9 Els vostres supervivents es recordaran de mi
entre les nacions on els hauran deportat:
faré que es penedeixin
els seus cors adúlters, que em van abandonar,
i els seus ulls, que es van prostituir amb els ídols repugnants.
Sentiran fàstic d’ells mateixos
per les maldats que han comès,
per totes les seves abominacions.

    10 Llavors sabran que jo, el Senyor,
no havia anunciat en va
que els faria aquest mal.

    11 Això diu el Senyor Déu:
Pica de mans i de peus i digues:
Ai de totes les malvades abominacions d’Israel!
Caurà per l’espasa, per la pesta i per la fam!

    12 Qui sigui lluny morirà de pesta,
qui estigui a prop caurà per l’espasa,
i morirà de fam el qui quedi assetjat.
Així calmaré el meu enuig.

    13 I sabreu que jo soc el Senyor,
quan veureu els morts en combat entre els ídols repugnants,
entorn dels seus altars,
en qualsevol turó elevat,
als cims de totes les muntanyes,
sota tot arbre frondós
i sota tota alzina ufanosa,
llocs on oferien perfums agradables a tots aquells ídols.

    14 Aixecaré contra ells la meva mà,
deixaré el país desolat i despoblat,
pertot arreu on habiten, des del desert fins a Riblà.
I sabran que jo soc el Senyor.”