Judici de Déu sobre les nacions (25-32)

Contra els ammonites


    1 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    2 —Fill d’home, adreça’t als ammonites i profetitza contra ells. 3 Digues-los: “Escolteu la paraula del Senyor Déu: Això us fa saber el Senyor Déu: Vosaltres cridàveu d’alegria quan vau veure profanat el meu santuari, devastada la terra d’Israel i deportat el poble de Judà. 4 Doncs jo donaré el vostre país als nòmades d’orient perquè l’ocupin, hi estableixin els seus campaments i hi plantin les seves tendes. Es menjaran els vostres fruits i es beuran la vostra llet. 5 Convertiré Rabà en un clos de camells i tot el territori dels ammonites en una pleta de ramats, i sabreu que jo soc el Senyor.
    6 »Això us fa saber el Senyor Déu: Amb tot el menyspreu del vostre cor, picàveu de mans i de peus i us alegràveu d’això que vèieu a la terra d’Israel. 7 Doncs jo aixecaré la mà contra vosaltres: us abandonaré al pillatge de les nacions, us extirparé d’entre els pobles, us faré desaparèixer com a país i us destruiré del tot. Llavors sabreu que jo soc el Senyor.”

Contra els moabites


    8 »Això fa saber el Senyor Déu: Moab i Seïr van dient que el poble de Judà és igual que les altres nacions. 9 Doncs jo obriré un pas en el flanc de Moab, i d’un cap a l’altre el deixaré sense ciutats, sense les magnífiques ciutats del país: Betaieiximot, Baal-Meon i Quiriataim. 10 Les donaré en possessió als nòmades d’orient, tal com hauré fet amb els ammonites, fins al punt que ningú no els recordarà més entre les nacions. 11 Executaré la sentència contra Moab i sabran que jo soc el Senyor.

Contra els edomites


    12 »Això fa saber el Senyor Déu: Els edomites s’han venjat del poble de Judà i amb la seva venjança s’han fet del tot culpables. 13 Per tant, això fa saber el Senyor Déu: Jo aixecaré la mà contra Edom, extirparé del país homes i bèsties i el deixaré fet una ruïna. Des de Teman fins a Dedan cauran víctimes de l’espasa. 14 Demanaré comptes a Edom valent-me d’Israel, el meu poble. Ell els tractarà tal com exigeix la meva indignació ardent. Llavors els edomites sabran que passo comptes. Ho dic jo, el Senyor Déu.

Contra els filisteus


    15 »Això fa saber el Senyor Déu: Els filisteus s’han venjat amb tot el menyspreu del seu cor i, moguts per un odi de segles, s’han llançat a destruir. 16 Per tant, això fa saber el Senyor Déu: Jo aixecaré la mà contra els filisteus, exterminaré els quereteus i faré desaparèixer la resta dels qui habiten a la costa. 17 El meu escarment serà gran, i terrible la meva indignació. Quan passi comptes amb ells, sabran que jo soc el Senyor.