La nau del santuari i el lloc santíssim


    1 L’home em va fer entrar a la nau del santuari i amidà les pilastres a banda i banda: totes dues feien sis colzades d’amplada. Aquesta és l’amplada del tabernacle. 2 L’entrada feia deu colzades d’amplada i els muntants tenien un gruix de cinc colzades. Després va amidar la nau del santuari: feia quaranta colzades de llargada per vint d’amplada. 3 Tot seguit va entrar a la cambra situada al fons del santuari i amidà les pilastres de l’entrada: cada una feia dues colzades; l’entrada tenia sis colzades i l’amplada a banda i banda de la porta era de set colzades. 4 Acabat va amidar la cambra interior: tenia vint colzades de llargada per vint d’amplada a continuació de la nau del santuari. Llavors l’home em digué:
—Aquest és el lloc santíssim.

Les cambres laterals del santuari


    5 Després l’home va prendre les mides del mur del santuari: feia sis colzades de gruix. Les cambres que hi havia tot al seu voltant feien quatre colzades d’amplada. 6 Aquesta construcció tenia una estructura de tres pisos, i en cada pis hi havia trenta cambres. Les cambres descansaven sobre els reclaus que la paret del santuari tenia tot al voltant; així no s’encastaven a dins de la paret. 7 A cada pis, les cambres eren més grans, ja que, per tot el voltant, els reclaus carregaven cada cop més sobre la paret del santuari. Per això l’interior dels pisos més alts guanyava espai. Des del pis inferior es pujava a l’intermedi i després al de dalt. 8 Vaig veure que tot al volt del santuari hi havia una base de sis colzades, que fan una vara sencera; sobre aquesta base estaven assentades les cambres. 9 El gruix de la paret exterior de les cambres laterals era de cinc colzades. Hi havia també un espai lliure entre les cambres que tocaven al santuari 10 i les altres estances. Aquest espai que envoltava el santuari feia vint colzades. 11 Les cambres laterals comunicaven amb aquest espai lliure per una entrada al nord i una altra al sud. Tot al voltant d’aquest pati hi havia una vora de cinc colzades d’amplada.

L’edifici occidental


    12 A occident, i davant l’espai lliure, hi havia un edifici que feia setanta colzades d’amplada. La paret d’aquest edifici tenia un gruix de cinc colzades tot al voltant i feia noranta colzades de llargada. 13 L’home va amidar el santuari i va trobar que feia cent colzades de llargada. La llargada de l’espai lliure, incloent-hi l’edifici amb els seus murs, també era de cent colzades. 14 L’amplada de la façana del santuari que donava a l’est, incloent-hi l’espai lliure, era també de cent colzades. 15 Després va amidar la llargada de l’edifici occidental, situat darrere el santuari i davant l’espai lliure: tenia galeries a cada costat i feia cent colzades.

Interior del santuari

15
Els sostres de la nau del santuari, de la cambra interior i del vestíbul que dona a l’atri
16 eren de teginat. Les finestres i les galeries d’aquestes tres parts del santuari, passat el llindar, estaven recobertes de fusta per tot el voltant, des del paviment fins a les finestres, que eren tancades amb gelosies. 17 Des de la paret de damunt l’entrada fins a la cambra interior del santuari i tot al volt per les bandes interior i exterior dels murs, 18 la fusta era decorada amb relleus de querubins i palmeres. Entre palmera i palmera hi havia un querubí. Cada querubí tenia dues cares: 19 una d’home que mirava cap a la palmera d’un costat, i l’altra de lleó que mirava cap a la palmera de l’altre costat. Aquesta ornamentació es repetia per totes les parets del santuari. 20 En el mur de la nau del santuari, des del paviment fins a la paret de damunt l’entrada, hi havia representats els querubins i les palmeres. 21 La porta de la nau tenia els muntants quadrats. La façana de la nau, és a dir, del lloc sant, tenia el mateix aspecte.

L’altar-taula de fusta


    22 L’altar de fusta feia tres colzades d’alçada, per dues de llargada i dues d’amplada. Els seus angles sortien enfora. El sòcol i les parets de l’altar-taula eren de fusta. Llavors l’home em digué:
—Aquesta és la taula que hi ha davant el Senyor.

Les portes


    23 Tant la nau com el lloc santíssim tenien portes dobles. 24 Cada porta tenia dos batents que giraven. 25 Sobre cada batent de la porta de la nau hi havia representats querubins i palmeres, com els que hi havia a les parets. A la façana del vestíbul, per la part de fora, hi havia un baldaquí de fusta. 26 A banda i banda de les parets del vestíbul hi havia espitlleres i representacions de palmeres; n’hi havia també a les cambres laterals del santuari i en els baldaquins.