El Senyor acusa el seu poble


    1 Escolteu la paraula del Senyor, gent d’Israel:
«Jo, el Senyor, llanço una acusació
contra els habitants del país,
perquè en aquesta terra
no hi ha amor ni fidelitat,
no hi ha coneixement de Déu.

    2 Malediccions i enganys,
homicidis, robatoris
i adulteris es desborden:
un assassinat en segueix un altre.

    3 Per això la terra estarà de dol
i es decandiran tots els qui l’habiten,
els animals feréstecs i els ocells del cel;
fins i tot s’acabaran els peixos del mar.

    4 »Que ningú no respongui!
Que ningú no contesti!
El teu poble es comporta
com els qui respostegen al sacerdot.

    5 Ensopegareu en ple dia,
i, de nit, el profeta ensopegarà junt amb vosaltres;
faré callar la vostra mare.

    6 Vosaltres, poble meu, haureu de callar,
perquè no em coneixeu.
I a tu, ja que no m’has volgut conèixer,
jo no et voldré per al sacerdoci:
has oblidat la Llei del teu Déu,
i jo també m’oblidaré dels teus fills.

    7 »Tants com són, tots han pecat contra mi;
per això convertiré en infàmia la seva glòria:

    8 s’alimenten dels sacrificis
que el meu poble ofereix pels seus pecats
i, per tant, desitgen que pequi.

    9 »Però el poble i els sacerdots tindran tots la mateixa sort:
els demanaré comptes per la seva conducta,
els faré pagar el mal que han fet.

    10 Menjaran però no se saciaran,
promouran la prostitució però no es multiplicaran,
perquè m’han abandonat a mi, el Senyor,
i no em volen obeir.

    11 »Les prostitutes i el vi
fan perdre el seny.

    12 El meu poble fa consultes a un bocí de fusta,
d’un tros de pal en rep revelacions.
Un esperit de prostitució l’ha esgarriat,
s’ha prostituït i s’ha separat del seu Déu.

    13 Ofereixen sacrificis al cim de les muntanyes,
cremen ofrenes a dalt dels turons,
sota l’ombra agradable del roure, el pollancre i l’alzina.
Per culpa d’això,
les vostres pròpies filles es prostitueixen
i les vostres nores són adúlteres.

    14 Però jo no demanaré comptes
per la prostitució de les vostres filles
ni per l’adulteri de les vostres nores,
perquè ells mateixos, els sacerdots,
se’n van a part amb prostitutes,
amb prostitutes sagrades ofereixen sacrificis.
És un poble sense seny que va de dret a la perdició.

    15 »Si tu, Israel, practiques la prostitució,
que almenys Judà no se’n faci culpable.
No aneu al santuari de Guilgal,
no pugeu a Betaven
ni jureu per la vida del Senyor.

    16 »Com una vaca indòmita,
és indòmit Israel.
I ara el Senyor els pasturarà
com anyells en una terra sense horitzons.

    17 Els d’Efraïm s’han aliat amb els ídols.
Deixeu-los tranquils!

    18 De tant prostituir-se
els ha passat l’embriaguesa.
També els qui els guien
estimaven la deshonra,

    19 però ara les ales del vent els embolcallen
i s’avergonyeixen dels seus sacrificis.»