Contra els moabites


    1 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que els moabites han comès
no em faré enrere!
Ja que han cremat i calcinat
els ossos del rei d’Edom,

    2 incendiaré Moab,
el foc consumirà els baluards de Queriot.
Els moabites moriran en el tumult de la batalla,
als crits de guerra i als tocs de corn.

    3 Eliminaré els seus jutges
i mataré amb ells tots els governants.»
Ho diu el Senyor.

Contra el regne de Judà


    4 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que els de Judà han comès
no em faré enrere!
Ja que han menyspreat la meva Llei
i no han complert els meus manaments,
ja que s’han deixat esgarriar pels ídols mentiders
que els seus pares també havien seguit,

    5 incendiaré Judà,
el foc consumirà els baluards de Jerusalem.»

Contra el regne d’Israel


    6 Això diu el Senyor:
«Per tres i fins quatre crims
que els d’Israel han comès
no em faré enrere!
Venen els innocents a canvi de diners,
i els pobres, per un parell de sandàlies.

    7 Trepitgen el cap dels desvalguts
i destrossen la vida dels humils.
Pare i fill abusen de la mateixa noia
i així profanen el meu sant nom.

    8 Vora mateix dels altars
es posen a taula amb els vestits
que han pres als pobres en penyora.
En el temple del seu déu
beuen el vi que han confiscat.

    9 »Jo que vaig destruir
davant vostre els amorreus,
homes alts com els cedres
i forts com els roures!
Jo que els vaig destruir del tot,
des dels fruits a les arrels!

    10 Jo que us vaig fer pujar d’Egipte
i us vaig conduir quaranta anys pel desert,
perquè posseíssiu el país dels amorreus!

    11 Jo que vaig fer que s’alcessin profetes
entre els vostres fills,
i homes consagrats a mi
entre els vostres joves!
¿No és cert això, gent d’Israel?
Ho dic jo, el Senyor.

    12 Però vosaltres feu beure vi als qui m’estan consagrats
i maneu als profetes
que no profetitzin.

    13 Ara, doncs, jo faré que us encalleu
com s’encalla un carro ple de garbes.

    14 Ni els més lleugers podran fugir,
els més forts perdran les forces,
no se salvaran ni els més valents.

    15 Els arquers no resistiran,
els qui més corren no s’escaparan,
no se salvarà cap genet.

    16 Aquell dia, el guerrer més coratjós
llençarà les armes per fugir.
Ho dic jo, el Senyor.»