Visions d’Amós (7-9)

Primera visió: les llagostes


    1 El Senyor Déu em va fer veure com preparava una plaga de llagostes just quan l’herba rebrotava després de la primera dallada, que és la reservada al rei. 2 Veient que les llagostes acabarien devorant tota l’herba del país, jo vaig dir:
—Senyor Déu, vulgues perdonar! Si no, com podrà sobreviure el poble de Jacob, que és tan petit?

    3 El Senyor se’n va desdir i digué:
—No es complirà.
Ho diu el Senyor.

Segona visió: el foc


    4 El Senyor Déu em va fer veure com convocava el foc perquè executés el seu judici: havia d’eixugar les aigües abismals i assecar així tots els conreus. 5 Però jo vaig dir:
—Senyor Déu, atura’t! Si no, com podrà sobreviure el poble de Jacob, que és tan petit?

    6 El Senyor se’n va desdir i digué:
—Tampoc no es complirà.
Ho diu el Senyor Déu.

Tercera visió: la plomada


    7 Encara em va fer veure com ell, el Senyor, estava dret sobre un mur ben aplomat i tenia una plomada a la mà. 8 Ell em preguntà:
—Què veus, Amós?
Vaig respondre:
—Una plomada.
El Senyor digué:
—Mira, he posat la plomada al centre d’Israel, el meu poble, i ja no el tornaré a perdonar.
9 Devastaré els recintes sagrats dels descendents d’Isaac, derrocaré els santuaris d’Israel i m’alçaré amb l’espasa contra la dinastia de Jeroboam.

Amós i Amassià


    10 Amassià, sacerdot de Betel, va enviar aquest missatge a Jeroboam, rei d’Israel: «Amós conspira contra tu dintre mateix d’Israel. El país no pot tolerar més el que ell diu. 11 Això és el que Amós profetitza:
»Jeroboam morirà víctima de l’espasa,
i el poble d’Israel serà deportat,
serà deportat lluny de la seva pàtria.»

    12 Després Amassià va dir a Amós:
—Vident, ves-te’n d’aquí, fuig al país de Judà i guanya-t’hi el pa fent de profeta,
13 però aquí, a Betel, no tornis més a profetitzar-hi, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat.
    14 Amós li va respondre:
—Jo no era pas profeta ni formava part de cap comunitat de profetes. Era ramader i em dedicava a recollir figues de sicòmor,
15 però el Senyor em va prendre de darrere els ramats i em va dir: “Ves a profetitzar al meu poble d’Israel.” 16 Ara, doncs, escolta la paraula del Senyor! Tu em dius que no profetitzi més contra la gent d’Israel, que no vaticini contra els descendents d’Isaac. 17 Doncs això et fa saber el Senyor:
»“La teva dona farà de prostituta per la ciutat,
els teus fills i les teves filles cauran víctimes de l’espasa,
les teves terres seran repartides;
tu moriràs en un país impur,
i el poble d’Israel
serà deportat lluny de la seva pàtria.”