Contra els rics opressors


    1 Ai dels qui, del llit estant, planegen el mal
i, en fer-se clar, l’executen,
abusant del poder que tenen a les mans!

    2 Si desitgen camps, els roben;
si volen cases, les prenen;
extorsionen el cap de casa i la seva família,
li arrabassen l’heretat.

    3 Per això diu el Senyor:
«També jo, mala gent, tinc plans contra vosaltres;
serà un jou que no us trauré del damunt,
no podreu anar amb el cap alt,
serà un temps de desastres.»

    4 Aquell dia entonaran un cant de burla contra vosaltres,
escarniran la complanta que diu:
«Hem quedat espoliats,
Déu ha repartit la terra
que pertanyia al nostre poble.
Com podrà restituir-nos
els camps que ha repartit?»

    5 Per això no tindràs qui et doni una heretat
en la comunitat del Senyor.

Polèmica entre el profeta i els seus adversaris


    6 «No sermonegis», em diuen,
«no sermonegis d’aquesta manera;
no diguis que ens caurà al damunt aquest deshonor.

    7 ¿Així s’ha de parlar, fills de Jacob?
¿Que potser el Senyor és impacient?
¿És així com ell actua?»
També jo tinc bones paraules
per al qui obra amb rectitud!

    8 Però encara ahir hi havia enemics
entre la gent del meu poble:
vosaltres, els qui preníeu el mantell
i així us apoderàveu de l’honor dels qui passen confiats
i que refusen d’anar a la guerra!

    9 Arrencàveu les dones
de la seva dolça llar
i preníeu per sempre als seus infants l’honor que jo els donava.

    10 Alceu-vos i aneu-vos-en,
que no és temps de reposar.
Tacats per les vostres culpes, us espera un desastre,
un desastre horrorós.

    11 En èxtasi inventen mentides
i diuen: «Jo profetitzo que tindreu vi i licors.»
Així sermoneja aquesta gent!

Déu aplegarà la resta d’Israel


    12 El Senyor diu:
«Jacob, jo et vull reunir tot sencer,
vull aplegar la resta d’Israel;
l’agruparé com les ovelles de Bosrà,
com un ramat enmig de les seves pastures.
Seran més nombrosos que els habitants d’Edom.

    13 El qui s’obre camí pujarà davant d’ells.
Ells també s’obriran camí, passaran la portalada i en sortiran.
El seu rei passarà davant d’ells,
el Senyor els precedirà.»