Títol


    1 Paraula del Senyor comunicada a Sofonies, fill de Cuixí, fill de Guedalià, fill d’Amarià, fill d’Hizquià, en temps de Josies, fill d’Amon, rei de Judà.

L’enuig del Senyor (1,2-2,3)

El Senyor castigarà la terra


    2 «Faré una gran collita
de tot el que hi ha sobre la terra.
Ho dic jo, el Senyor.

    3 Recolliré homes i bèsties,
els ocells del cel i els peixos del mar,
i, juntament amb els malvats,
tot el que és ocasió d’escàndol.
No deixaré ningú en tota la terra.
Ho dic jo, el Senyor.

El Senyor castigarà Judà i Jerusalem


    4 »Aixecaré la mà contra la gent de Judà
i contra els habitants de Jerusalem.
Esborraré d’aquest lloc el que resti del culte de Baal:
el nom dels seus servents i sacerdots,

    5 els qui es prosternen dalt als terrats
per adorar l’estol dels astres,
els qui m’adoren i juren pel meu nom
però també juren pel nom del déu Milcom,

    6 els qui s’allunyen de mi, el Senyor,
i no venen a consultar els meus oracles.»

El dia del Senyor


    7 Silenci davant el Senyor Déu!
El dia del Senyor és a prop.
El Senyor té preparada una matança,
ja ha triat els convidats.

    8 «El dia de la meva matança
vindré contra els governants,
contra els fills del rei
i contra tots els qui es vesteixen
com els estrangers.

    9 Aquell dia vindré contra els qui entren
al meu llindar a l’estil estranger,
i contra els qui omplen la casa del seu Senyor
amb el fruit de robatoris i d’estafes.

    10 Aquell dia, a Jerusalem
s’alçarà un clam des de la porta dels Peixos;
un plany s’aixecarà del Barri Nou,
de la Ciutat Alta, una gran lamentació.

    11 Planyeu-vos, habitants de la Ciutat Baixa,
perquè tots els mercaders s’han esvaït
i els qui acaparen plata s’han esfumat.

    12 I s’esdevindrà en aquell moment
que escorcollaré Jerusalem, amb llums a la mà,
per demanar comptes als qui estan quiets
com el vi sobre el solatge
i que es diuen dintre seu:
“El Senyor no fa res,
ni en bé, ni en mal.”

    13 Les riqueses els seran saquejades,
i assolades les seves cases;
les construiran però no hi habitaran,
plantaran vinyes però no en beuran el vi.»

    14 El gran dia del Senyor s’acosta,
ve molt de pressa, ja és a prop.
Escolteu el clam que s’aixeca el dia del Senyor,
quan fins i tot els valents cridaran amargament.

    15 Aquell dia serà d’indignació,
dia de tràngol i d’angoixa,
dia de destrucció i de ruïna.
Serà un dia de fosca i de tenebra,
un dia de negres nuvolades.

    16 Aquell dia se sentiran tocs de corn i crits de guerra
contra les ciutats fortificades
i les seves torres inexpugnables.

    17 «Faré caure sobre els homes un desastre,
i es mouran a les palpentes com els cecs,
perquè han pecat contra mi, el Senyor.
La seva sang serà escampada com la pols,
i les seves carronyes, com els fems.»

    18 Ni el seu or ni la seva plata
no els podran salvar
el dia que s’indigni el Senyor.
El foc del seu zel consumirà tot el país:
farà un extermini terrible
de tots els seus habitants.