L’hora de reconstruir el temple


    1 L’any segon del regnat de Darius, el dia primer del mes sisè, el Senyor, per mitjà del profeta Ageu, va comunicar la seva paraula al governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, i al gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac. Ageu els digué:
    2 —Això diu el Senyor de l’univers: “Aquest poble assegura que encara no ha arribat el temps propici de reconstruir el temple del Senyor.”
    3 Però el Senyor, per mitjà del profeta Ageu, va comunicar la seva paraula i digué:
    4 —Que potser us ha arribat a vosaltres el temps de viure a les vostres cases luxoses mentre aquest temple és una ruïna? 5 Ara, doncs, això diu el Senyor de l’univers: “Reflexioneu sobre el que us passa! 6 Heu sembrat molt i heu collit poc, mengeu i no quedeu tips, beveu i no us poseu alegres, us vestiu i no aneu prou abrigats, el jornal dels assalariats cau en bosses foradades.”
    7 »Això diu encara el Senyor de l’univers: “Reflexioneu sobre el que us passa! 8 Aneu al bosc, porteu fusta i reconstruïu el temple. Jo m’hi complauré i en seré glorificat. Us ho dic jo, el Senyor. 9 Esperàveu molt i heu collit poc: tot el que havíeu entrat a casa, jo ho he escampat d’una bufada. I això, per què? Perquè mentre el meu temple és una ruïna, cada un de vosaltres tan sols es preocupa de casa seva. 10 Per això el cel us ha negat la rosada, i la terra, els seus fruits. 11 Jo he fet eixorcs la terra i les muntanyes, els sembrats i les vinyes, els oliverars i tot el que el camp produeix, els homes, el bestiar i tot el treball de les vostres mans.”
    12 Zorobabel, fill de Xealtiel, el gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i tota la resta del poble van fer cas del Senyor, el seu Déu, gràcies a les paraules del profeta Ageu, que el Senyor, el seu Déu, els havia enviat. I tots van obeir el Senyor.
    13 Llavors Ageu, el missatger del Senyor, parlant segons l’encàrrec rebut d’ell, va dir al poble:
—Jo soc amb vosaltres. Ho dic jo, el Senyor.

    14 El Senyor, doncs, va desvetllar el zel del governador de Judà Zorobabel, fill de Xealtiel, del gran sacerdot Jeixua, fill de Jossadac, i de la resta del poble. Tots es presentaren per començar l’obra de reconstrucció del temple del seu Déu, el Senyor de l’univers. 15 Era el dia vint-i-quatre del mes sisè de l’any segon del regnat de Darius.