Primera part: visions (1-8)

Crida a la conversió


    1 El mes vuitè de l’any segon del regnat de Darius, el Senyor va comunicar la seva paraula al profeta Zacaries, fill de Baraquies, fill d’Idó. Li digué:
    2 —Jo, el Senyor, em vaig irritar molt contra els vostres pares. 3 Ara, però, digues als israelites: “Això us fa saber el Senyor de l’univers: Reconcilieu-vos amb mi i jo em reconciliaré amb vosaltres. Ho dic jo, el Senyor de l’univers. 4 No sigueu com els vostres pares: els profetes del seu temps els exhortaven de part del Senyor de l’univers dient-los: ‘Deixeu els mals camins i les males accions.’ Però ells no els escoltaven, no feien cas de mi. Ho dic jo, el Senyor. 5 Els vostres pares ja no hi són, i els profetes no viuen per sempre, 6 però les meves paraules i els meus determinis, que vaig confiar als meus servents, els profetes, van arribar fins als vostres pares. Llavors ells van tornar a mi i van reconèixer que jo, el Senyor de l’univers, els tractava com m’havia proposat per culpa del seu comportament i de les seves obres.”

Primera visió: els cavalls


    7 L’any segon del regnat de Darius, el dia vint-i-quatre del mes onzè, que és el mes de xebat, el Senyor va comunicar la seva paraula al profeta Zacaries, fill de Baraquies, fill d’Idó.
    8 De nit, en una visió, vaig veure un cavaller que muntava un cavall roig. S’estava a la vall profunda, enmig d’unes murtres. Al seu darrere hi havia altres cavalls rojos, grisos i blancs.
    9 Jo vaig preguntar:
—Qui són aquests, senyor meu?
L’àngel que parlava amb mi em va respondre:
—Ara t’ho faré saber.

    10 I el cavaller que estava entre les murtres va dir:
—Són els qui el Senyor ha enviat a recórrer la terra.

    11 Aleshores aquests van informar l’àngel del Senyor que s’estava entre les murtres:
—Hem recorregut la terra, i a tot arreu hi ha pau i tranquil·litat.

    12 L’àngel del Senyor va exclamar:
—Senyor de l’univers, ja fa setanta anys que estàs irritat contra Jerusalem i contra les ciutats de Judà: quant de temps tardaràs encara a sentir-ne compassió?

    13 El Senyor va respondre a l’àngel amb paraules consoladores i reconfortants.

El Senyor tornarà a Jerusalem


    14 L’àngel que parlava amb mi em va ordenar que proclamés aquest missatge del Senyor de l’univers:
«M’estimo Jerusalem amb gelosia,
Sió amb un amor ardent.

    15 Però és gran la meva indignació
contra les nacions que viuen confiades:
quan em veieren indignat contra el meu poble
se’n van aprofitar per a fer-li mal.

    16 Per això jo, el Senyor, declaro
que em tornaré a compadir de Jerusalem;
el meu temple serà reedificat
i la ciutat serà reconstruïda.
Ho dic jo, el Senyor de l’univers.»

    17 L’àngel em va cridar perquè proclamés encara:
«Això anuncia el Senyor de l’univers:
Les meves ciutats tornaran a estar plenes de béns,
em tornaré a compadir de Sió,
continuaré estimant Jerusalem.»