Cinquena visió: el canelobre i les dues oliveres


    1 L’àngel que parlava amb mi em va tornar a despertar com desperten un home quan dorm. 2 Em va preguntar:
—Què veus?
Li vaig respondre:
—Veig un canelobre tot d’or i, a dalt, un recipient per a l’oli. El canelobre té set gresols i set brocs que alimenten cada un dels gresols.
3 Als costats del canelobre hi ha dues oliveres, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra.
    4 Llavors vaig preguntar a l’àngel que parlava amb mi:
—Què vol dir això, senyor meu?

    5 Ell em va respondre:
—No ho entens?
Li vaig replicar:
—No, senyor meu.

    6 Aleshores l’àngel em va dir:
—El Senyor comunica a Zorobabel aquestes paraules: “No valen ni força ni armes; només compta el meu esperit. Ho dic jo, el Senyor de l’univers.
7 Què és aquest munt de runes per a Zorobabel? Ell el converteix en una esplanada, retroba la primera pedra del santuari i tots aclamen: Visca, visca! La pedra!”
    8 El Senyor em va comunicar la seva paraula. Em digué:
    9 —Les mans de Zorobabel han posat els fonaments del santuari i les seves mans acabaran de construir-lo. Quan això es complirà, reconeixereu que el Senyor de l’univers m’ha enviat a vosaltres. 10 Els qui es reien dels inicis insignificants, ara s’alegren de veure la pedra de plom, la primera pedra, en mans de Zorobabel: en ella hi ha els set ulls del Senyor que inspeccionen el país.
    11 Després vaig preguntar a l’àngel:
—Què volen dir les dues oliveres que hi ha a la dreta i a l’esquerra del canelobre?

    12 Li vaig preguntar també:
—Què signifiquen les dues branques d’olivera que hi ha al costat de les dues canelles d’or que deixen rajar l’oli daurat?

    13 L’àngel em va respondre:
—No ho entens?
Li vaig replicar:
—No, senyor meu.

    14 Aleshores ell em va dir:
—Són els dos ungits que estan al servei del sobirà de tota la terra.