(36)


No t’exasperis pel triomf dels dolents


    1 Del recull de David.

Àlef

1
No t’exasperis pel triomf dels dolents,
no envegis els qui obren malament.

    2 Aviat s’assecaran com l’herba,
es marciran com l’herbei dels prats.

Bet


    3 Confia en el Senyor i fes el bé;
habitaràs en el país, hi viuràs segur.

    4 Que sigui el Senyor la teva delícia:
ell et donarà el que desitja el teu cor.

Guímel


    5 Encomana al Senyor els teus camins,
confia en ell, i ell intervindrà.

    6 Farà que brilli la teva justícia com la llum;
el teu dret, com el sol de migdia.

Dàlet


    7 Reposa en el Senyor i espera en ell,
no t’exasperis contra aquells que triomfen,
contra els homes intrigants.

He


    8 No t’irritis ni t’indignis,
no t’exasperis, que només faries mal,

    9 i els qui fan mal seran exclosos del país,
però el qui espera en el Senyor posseirà la terra.

Vau


    10 Dura tan poc, el malvat!
Si mires al seu lloc, ja no l’hi trobes.

    11 Però els humils posseiran la terra,
fruiran d’una gran pau.

Zain


    12 El malvat intriga contra el just,
estreny les dents contra ell.

    13 Però el Senyor se’n riu,
perquè veu com s’acosta la seva hora.

Het


    14 Els malvats desembeinen l’espasa i tiben l’arc
per abatre els pobres i els humils,
per assassinar els qui van per bon camí;

    15 però l’espasa els entra fins al cor
i els arcs se’ls trenquen.

Tet


    16 Val més la pobresa d’un sol just
que l’opulència de molts malvats;

    17 perquè els braços dels malvats es trencaran,
però als justos, el Senyor els sosté.

Iod


    18 El Senyor vetlla per la vida dels honrats:
posseiran eternament la seva herència.

    19 No s’hauran d’avergonyir en anys dolents,
en temps de fam l’aliment no els faltarà.

Caf


    20 Els malvats acabaran malament,
els enemics del Senyor s’esvairan,
acabaran com el greix de les víctimes,
s’esvairan amb el fum.

Làmed


    21 L’injust manlleva i no torna;
el just, en canvi, és generós i dona.

    22 Els qui el Senyor beneeix posseiran la terra;
els qui ell maleeix en seran exclosos.

Mem


    23 El Senyor guia els passos de l’home,
el manté ferm i vetlla el seu camí;

    24 si mai cau, no queda estès a terra,
perquè el Senyor li allarga la mà.

Nun


    25 Des de jove fins avui, que ja soc vell,
no he vist encara un just abandonat
ni que els seus fills anessin a captar.

    26 El just presta a mans plenes tot el dia;
serà beneït el seu llinatge.

Sàmec


    27 Decanta’t del mal i fes el bé,
i habitaràs en una casa per sempre;

    28 perquè el Senyor estima la justícia
i mai no desempara els seus fidels.

Ain

28
No quedarà ni rastre dels injustos,
serà exclòs el llinatge dels malvats;

    29 però els justos posseiran la terra,
hi habitaran per sempre més.

Pe


    30 El just té als llavis la saviesa,
la seva boca diu la veritat;

    31 porta al cor la llei del seu Déu,
els seus passos no vacil·laran.

Sade


    32 El malvat espia el just
i busca de portar-lo a la mort;

    33 però el Senyor no l’abandona al seu poder
ni permet que els jutges el condemnin.

Cof


    34 Espera en el Senyor,
segueix els seus camins;
t’exaltarà i tu posseiràs la terra,
i en veuràs exclosos els malvats.

Reix


    35 He vist un malvat que triomfava
i prosperava com un cedre frondós;

    36 però, en passar-hi, ja no hi era;
l’he buscat i no en quedava ni rastre.

Xin


    37 Fixa’t en els íntegres, mira els honrats:
l’home de pau té descendència;

    38 però els pecadors desapareixen tots alhora,
serà exclosa la descendència dels malvats.

Tau


    39 És el Senyor qui salva els justos,
els protegeix en dies de perill.

    40 El Senyor els ajuda i els allibera,
els allibera dels malvats i els salva,
perquè en ell es refugien.