(66)


Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi


    1 Per al mestre de cor. Amb instruments de corda. Salm: càntic.

    2 Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la llum de la seva mirada. Pausa

    3 La terra coneixerà els teus designis
i tots els pobles veuran la salvació.

    4 Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora.

    5 Que s’alegrin els pobles i cridin de goig:
tu governes les nacions amb justícia
i guies els pobles de la terra. Pausa

    6 Que et lloïn les nacions, Déu nostre,
que et lloïn tots els pobles alhora.

    7 La terra ha donat el seu fruit;
que Déu, el nostre Déu, ens beneeixi.

    8 Que Déu ens beneeixi
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra.