(84)


Has afavorit, Senyor, el teu país


    1 Per al mestre de cor. Del recull dels fills de Corè. Salm.

    2 Has afavorit, Senyor, el teu país
i renovat la vida de Jacob;

    3 has perdonat les culpes del teu poble,
has estès un vel sobre tots els seus pecats. Pausa

    4 El teu enuig s’ha apaivagat,
t’has desdit del teu rigor.

    5 Déu, salvador nostre, renova’ns;
refrena el teu enuig en contra nostre.

    6 ¿Estaràs sempre irritat amb nosaltres
i a cada generació mantindràs el rigor?

    7 ¿És que no ens renovaràs la vida
perquè el teu poble trobi en tu l’alegria?

    8 Senyor, fes-nos veure el teu amor
i dona’ns la teva salvació.

    9 Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau
al seu poble i als qui l’estimen.
Però que no tornin a ser tan insensats!

    10 Ell és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

    11 La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la justícia i la pau.

    12 La fidelitat germinarà de la terra
i la justícia guaitarà des del cel.

    13 El Senyor donarà la felicitat
i la nostra terra donarà el seu fruit.

    14 La justícia anirà al seu davant
i encaminarà les seves petjades.