(113 A)


Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte


    1 Quan els fills d’Israel sortiren d’Egipte,
la casa de Jacob, d’aquell poble estranger,

    2 la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d’Israel, la seva heretat.

    3 El mar, en veure’ls, va fugir
i el Jordà se’n tornà riu amunt;

    4 les muntanyes saltaren com anyells,
i els turons, com petits de la ramada.

    5 Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per a tornar riu amunt?

    6 Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
i els turons, com petits de la ramada?

    7 Estremeix-te, terra, davant el Senyor,
davant el Déu de Jacob,

    8 que converteix la roca en estanys,
la pedra dura en fonts d’aigua viva.