(121)


Quina alegria quan em van dir


    1 Càntic de pelegrinatge. Referit a David.

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor!»

    2 Ja han arribat els nostres peus
als teus portals, Jerusalem.

    3 Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós!

    4 És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l’aliança d’Israel,
a lloar el nom del Senyor.

    5 Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

    6 Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t’estimen.

    7 Que hi hagi pau en els teus murs,
i quietud als teus merlets.»

    8 Per amor dels meus germans i amics,
deixeu-me dir: «Que hi hagi pau dintre teu.»

    9 Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.