(123)


Si el Senyor no hagués estat a favor nostre


    1 Càntic de pelegrinatge. Referit a David.

Si el Senyor no hagués estat a favor nostre
—que respongui el poble d’Israel—,

    2 si el Senyor no hagués estat a favor nostre
quan uns homes intentaven assaltar-nos,

    3 ens haurien engolit de viu en viu,
tan gran era la fúria que portaven.

    4 Se’ns haurien endut les aigües:
la riuada ens hauria passat més amunt del coll,

    5 més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.

    6 Beneït sigui el Senyor,
que no ens deixa caure a les seves dents.

    7 Hem salvat la vida com l’ocell que fuig
del llaç dels caçadors:
s’ha trencat el llaç i tots ens hem salvat.

    8 El nostre auxili és el nom del Senyor,
que ha fet el cel i la terra.