(125)


Quan el Senyor renovà la vida de Sió


    1 Càntic de pelegrinatge.

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni.

    2 La nostra boca s’omplí d’alegria,
de crits de goig i de rialles.
Els altres pobles es deien:
«El Senyor obra en ells meravelles.»

    3 El Senyor obra meravelles en nosaltres,
amb quin goig ho celebrem!

    4 Renova la nostra vida, Senyor,
com l’aigua renova l’estepa del Nègueb.

    5 Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls
criden de goig a la sega.

    6 Sortien a sembrar tot plorant,
carregats amb la llavor;
i tornaran cantant d’alegria,
duent a coll les seves garbes.