(145)


Lloa el Senyor, ànima meva


    1 Al·leluia!

Lloa el Senyor, ànima meva.

    2 Lloaré el Senyor tota la vida,
cantaré al meu Déu mentre sigui al món.

    3 No us fieu dels poderosos,
homes mortals, incapaços de salvar.

    4 Exhalen l’esperit i tornen a la terra,
i aquell dia es desfan els seus plans.

    5 Feliç el qui troba ajuda en el Déu de Jacob,
el qui espera en el Senyor, el seu Déu,

    6 que ha fet el cel i la terra,
el mar i tot el que s’hi mou.
Ell es manté fidel per sempre,

    7 fa justícia als oprimits,
dona pa als qui tenen fam.

El Senyor allibera els presos,

    8 el Senyor dona la vista als cecs,
el Senyor redreça els qui han ensopegat,
el Senyor estima els justos;

    9 el Senyor guarda els forasters,
sosté les viudes i els orfes,
però capgira els camins dels injustos.

    10 El Senyor regna per sempre;
és el teu Déu, Sió, per tots els segles.

Al·leluia!