1 El Senyor detesta les balances falses,
però els pesos exactes el complauen.

    2 L’arrogància provoca menyspreu;
la saviesa es troba en la humilitat.

    3 Als honrats els guia la pròpia rectitud;
als perversos els perdrà la seva falsedat.

    4 La riquesa serà inútil el dia del judici;
només la justícia salvarà de la mort.

    5 La justícia fa planer el camí del just,
el malvat caurà per la seva injustícia.

    6 L’honradesa dels rectes els salva,
la pròpia cobdícia atrapa els traïdors.

    7 Mor el malvat i mor la seva esperança,
se li esfuma l’anhel de ser ric.

    8 El just és salvat del perill,
el seu lloc l’ocupa un malvat.

    9 La boca del malvat arrasa tothom;
el just, que ho sap, se n’escapa.

    10 La felicitat dels justos alegra la ciutat,
si els malvats es perden hi ha cants de joia.

    11 Una ciutat puja amb la benedicció dels honrats,
les paraules dels malvats la derroquen.

    12 El qui parla dels altres amb menyspreu és un insensat,
l’home assenyat sap callar.

    13 El xafarder tot ho xerra,
el discret guarda el secret.

    14 Un poble mal governat s’enfonsa,
molts bons consellers el salven.

    15 És molt dolent avalar un desconegut;
qui ho evita estarà tranquil.

    16 La dona amable rep honors,
l’home decidit s’enriqueix.

    17 L’home generós troba en ell mateix la recompensa;
a l’home cruel, el mal li retorna.

    18 Guany aparent és el sou del dolent;
qui sembra dretura té paga segura.

    19 Obrar el bé porta a la vida;
fer el mal, a la mort.

    20 El Senyor detesta el cor fals,
però es complau en la conducta sincera.

    21 Al capdavall, el malvat no passarà per innocent;
en canvi, el llinatge dels justos se salvarà.

    22 Dona bella però grollera:
anell d’or en morro de porc.

    23 Es compliran les esperances dels justos,
les del malvat s’esvairan.

    24 Hi ha qui dona i encara s’enriqueix,
hi ha qui estalvia i es torna més pobre.

    25 L’home generós satisfà la seva fam;
qui dona a beure, també és saciat.

    26 El poble maleeix l’acaparador de blat;
a qui el posa en venda el beneeix.

    27 Qui es deleix pel bé trobarà benvolença;
a qui va darrere el mal, aquest li caurà al damunt.

    28 Qui confia en les riqueses s’assecarà;
com fullatge ufanós, els justos floriran.

    29 Heretarà vent el qui descura la casa:
un neci com aquest acabarà al servei de l’assenyat.

    30 Qui és just i savi es guanya els homes,
amb les seves obres els porta a l’arbre de la vida.

    31 Si el just ja rep la paga aquí a la terra,
amb més raó el malvat i el pecador.