L’altar dels holocaustos


    1 »Fes l’altar de fusta d’acàcia, quadrat, de deu pams de llargada, deu d’amplada i sis d’alçada. 2 De cada un dels seus quatre angles fes sobresortir com un corn que arrenqui del mateix altar. Recobreix de bronze tot l’altar. 3 Fes també tots els utensilis: pots per a recollir la cendra, pales, calderetes, forquetes i encensers; fes-los tots de bronze. 4 Fes també un enreixat de bronze en forma de xarxa, amb una anella, també de bronze, a cada un dels quatre costats, 5 i posa’l sota la cornisa de l’altar, fins a mitja altura. 6 Fes unes barres de fusta d’acàcia, recobreix-les de bronze 7 i, quan l’altar s’haurà de transportar, introdueix-les dins les anelles dels dos costats. 8 L’altar, fes-lo de planxes, buit a l’interior, seguint el model que et mostro aquí a la muntanya.

L’atri


    9 »Al voltant del tabernacle fes-hi un atri, delimitat per teles de lli ben filat. Al costat sud, tindrà una llargada de cinquanta metres. 10 Les teles aniran penjades amb garfis i anelles de plata a vint columnes de bronze, fixades cada una sobre un sòcol també de bronze. 11 Al costat nord, el tancat de teles tindrà la mateixa llargada, amb el mateix nombre de columnes i sòcols de bronze, i garfis i anelles de plata. 12 Al costat de ponent hi haurà vint-i-cinc metres de teles, amb deu columnes i els seus deu sòcols. 13 Al costat de llevant, on hi ha l’entrada, l’atri tindrà també vint-i-cinc metres. 14-15 A banda i banda de l’entrada hi haurà set metres i mig de teles, amb les seves tres columnes i els seus tres sòcols. 16 A l’entrada de l’atri hi haurà una cortina de deu metres, de lli ben filat, brodat amb llana tenyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata, penjada a quatre columnes, fixada cada una en el seu sòcol. 17 Totes les columnes que envolten l’atri tindran anelles i garfis de plata, però els sòcols seran de bronze. 18 L’atri tindrà cinquanta metres de llargada per vint-i-cinc d’amplada, i l’alçada de les teles de lli ben filat serà de dos metres i mig. Els sòcols de les columnes seran de bronze. 19 Tots els estris per a sostenir el tabernacle, com també les seves estaques i les estaques de l’atri, seran de bronze.

L’oli del canelobre


    20 »Mana als israelites que et proveeixin d’oli pur d’oliva, oli verge, per a alimentar perpètuament els gresols del canelobre que hi ha 21 a la tenda del trobament, davant la cortina que es troba enfront de l’arca que conté el document de l’aliança. Aaron i els seus descendents prepararan els gresols al vespre i al matí perquè cremin a la presència del Senyor. És una llei perpètua per a totes les generacions dels israelites.