Booz es casa amb Rut


    1 Booz se’n va anar a la plaça de davant el portal de la vila i s’hi assegué. En aquell instant passava el parent de qui ell havia parlat. Booz el cridà:
—Tu, noi, acosta’t i seu aquí.
Ell es va acostar i s’assegué.
2 Llavors Booz va fer venir deu ancians del poble i els va dir:
—Seieu aquí.
I ells es van asseure.
3 Aleshores Booz va dir a aquell parent:
—Noemí ha tornat dels camps de Moab i posa en venda el camp que havia estat propietat del nostre germà Elimèlec.
4 Ara, davant els testimonis aquí presents i els ancians del poble, vull fer-t’ho saber i proposar-te que el compris. Exerceix, doncs, si vols, el teu dret de rescat. Però si no ho vols fer, m’ho dius. Aquest dret et toca a tu primer; jo vinc darrere teu.
L’altre va respondre:
—Compraré el camp.

    5 Booz va continuar:
—Si compres aquest camp a Noemí, l’adquireixes també amb Rut, la moabita, muller del difunt. Així l’heretat del difunt conservarà el seu nom.

    6 Llavors l’altre va dir:
—No ho puc fer. En aquestes condicions perjudicaria la meva pròpia heretat. Val més que et quedis amb el meu dret; jo no en vull fer ús.

    7 Antigament, a Israel, quan es tractava d’un rescat o d’una permuta, per donar valor a la transacció hi havia el costum de treure’s les sandàlies i donar-les a l’altre. Això a Israel autentificava la transacció. 8 Per això, quan l’altre va dir a Booz: «Compra’l tu», es va treure les sandàlies i les hi va donar.
    9 Booz digué als ancians i a tots els allí presents:
—Avui vosaltres sou testimonis que compro a Noemí tot allò que pertanyia a Elimèlec i als seus fills Quilion i Mahlon
10 i que adquireixo com a esposa Rut, la moabita, dona de Mahlon. Així la propietat restarà dins la família del difunt i no serà esborrat el nom del difunt d’entre els seus germans i de la memòria del seu poble. Avui vosaltres en sou testimonis!
    11 Tots els presents i els ancians que eren a la plaça de davant el portal de la vila van respondre:
—En som testimonis! Que el Senyor beneeixi la dona que entra a casa teva; que la faci semblant a Raquel i Lia, que bastiren totes dues el casal d’Israel. Sigues ric a Efrata, famós a Betlem.
12 Que per la fillada que el Senyor et vulgui donar d’aquesta noia, la teva casa sigui com la de Peres, el fill que Tamar va infantar a Judà!

Neix Obed, fill de Booz i Rut


    13 Aleshores Booz va prendre Rut per muller. El Senyor va beneir aquesta unió fent que Rut tingués un fill. 14 Les veïnes deien a Noemí:
—Beneït sigui el Senyor, que no t’ha deixat avui sense ningú que vetlli per tu. El nom del difunt es mantindrà a Israel.
15 El nen et serà conhort i protecció en la vellesa, perquè l’ha infantat la teva nora que tant t’estima, ella que per a tu val més que set fills.
    16 Noemí prenia el nadó, se’l posava a la falda i li feia de mainadera. 17 Les veïnes deien:
—Noemí ha tingut un fill!
I foren elles qui l’anomenaren Obed. Obed va ser el pare de Jessè, i Jessè, el pare de David.

Avantpassats de David


    18 Llista genealògica dels descendents de Peres: Peres va ser el pare d’Hesron; 19 Hesron, el de Ram; Ram, el d’Amminadab; 20 Amminadab, el de Nahxon; Nahxon, el de Salmon; 21 Salmon, el de Booz; Booz, el d’Obed; 22 Obed, el de Jessè, i Jessè va ser el pare de David.