El rei fa honorar Mardoqueu


    1 Aquella nit, el rei no podia agafar el son. Va demanar, doncs, que li portessin la crònica i la hi llegissin. 2 En un cert punt hi havia escrit com Mardoqueu havia denunciat la conspiració de Bigtan i Tèreix, els dos eunucs guardians del llindar de l’estança reial que havien volgut assassinar el rei.
    3 El rei va preguntar:
—Amb quin honor ha estat recompensat Mardoqueu per aquest fet?
Els seus servidors van respondre:
—No ha rebut cap honor.

    4 En aquell moment, Aman arribava a l’atri exterior del palau. Venia justament a demanar al rei que fes penjar Mardoqueu a la forca que li tenia preparada. El rei va dir:
—Qui hi ha a l’atri?

    5 Els seus servidors li van respondre:
—És Aman.
El rei el va fer entrar
6 i li preguntà:
—Què s’hauria de fer amb l’home que el rei vol honorar?
Aman va pensar: «A qui voldrà honorar el rei, sinó a mi?»
7 Per això li va respondre:
—A l’home que el rei vol honorar,
8 li haurien de dur un vestit reial com el del mateix rei, i un cavall dels que el mateix rei cavalca, i posar-li al cap una corona reial. 9 Els vestits i el cavall s’haurien de donar a un dels nobles, un funcionari reial. Aquest hauria de vestir l’home que el rei vol honorar, fer-lo muntar al cavall i proclamar per tot el carrer major de la ciutat: “Així es tracta l’home que el rei vol honorar!”
    10 Llavors el rei va ordenar a Aman:
—De pressa, tal com has dit, pren els vestits i el cavall i honora Mardoqueu, el jueu que presta servei a l’entrada del palau reial. No et descuidis de cap detall!

    11 Aman va prendre els vestits i el cavall, va vestir Mardoqueu i el feu cavalcar pel carrer major de la ciutat, tot proclamant al seu pas: “Així es tracta l’home que el rei vol honorar!”
    12 Després Mardoqueu tornà a l’entrada del palau reial, mentre Aman s’afanyava a tornar a casa seva, molest i amb el cap baix. 13 Va explicar a la seva dona Zèreix i als seus amics tot el que li havia succeït. Els qui l’aconsellaven i la seva dona Zèreix li van dir:
—Si aquest Mardoqueu, davant el qual has començat a decaure, és jueu de llinatge, no podràs res contra ell. Davant seu cauràs sense remei.

    14 Encara estaven parlant quan van arribar els eunucs del rei per acompanyar tot seguit Aman al convit que Ester havia preparat.