Conclusió


    1 El rei Xerxes va imposar treballs públics als habitants de l’interior i als de les regions marítimes. 2 Les gestes excepcionals del rei i el seu valor, com també el relat exacte de la grandesa de Mardoqueu, que havia estat enaltit pel rei, tot consta en la Crònica dels reis de Mèdia i Pèrsia.
    3 Mardoqueu, el jueu, era, en efecte, el segon després del rei Xerxes i era molt considerat entre els altres jueus. Tots els seus germans l’apreciaven: sempre havia procurat el bé del seu poble i havia augurat la pau a tots els del seu llinatge.