El banquet de Baltasar


    1 El rei Baltasar va oferir un gran banquet a un miler dels seus magnats, i davant d’ells va beure molt vi. 2 Enterbolit pel vi, Baltasar va manar que portessin els vasos d’or i de plata que el seu pare Nabucodonosor s’havia endut del temple de Jerusalem, per beure-hi ell, els seus magnats, les seves dones i les seves concubines. 3 Tot seguit van portar aquells vasos d’or que s’havien endut del temple, la casa de Déu de Jerusalem, i van beure-hi el rei, els seus magnats, les seves dones i les seves concubines. 4 Mentre hi bevien el vi, lloaven els déus d’or, de plata, de bronze, de ferro, de fusta i de pedra.
    5 En aquell instant va aparèixer una mà humana que, amb els dits, escrivia a la llum del canelobre sobre el guix de la paret del palau reial. Quan el rei veié la mà que anava escrivint, 6 va perdre el color de la cara i, alarmat en el seu interior, tot ell va defallir i els genolls li tremolaven. 7 Llavors es posà a cridar desesperadament que fessin venir els mags, els astròlegs i els qui prediuen el futur. El rei va prometre això als savis de Babilònia:
—El qui llegeixi aquesta inscripció i me’n doni la interpretació serà vestit de porpra, portarà un collaret d’or i ocuparà el tercer lloc del reialme.

    8 Es van presentar tots els savis del rei, però no foren capaços de llegir la inscripció ni d’interpretar-la. 9 El rei Baltasar es va alarmar moltíssim, va perdre encara més el color i els seus magnats estaven desconcertats.
    10 Quan la reina va sentir el que deien el rei i els seus magnats, entrà a la sala del banquet i digué:
—Que el rei visqui per sempre! No t’alarmis ni perdis el color de la cara.
11 En el teu regne hi ha un home que té l’esperit dels déus sants. En temps del teu pare es va veure que tenia una clarividència, un enteniment i una saviesa com la dels déus; el rei Nabucodonosor, el teu pare, el va nomenar cap dels endevins, mags, astròlegs i els qui prediuen el futur, 12 ja que Daniel, a qui el rei havia donat el nom de Belteixassar, es veu que està dotat més que ningú de coneixements i intel·ligència per a interpretar, explicar somnis, desxifrar enigmes i resoldre qüestions insolubles. Que cridin, doncs, Daniel i ell interpretarà aquesta inscripció.
    13 Tot seguit van introduir Daniel a la presència del rei. El rei li va dir:
—¿Tu ets Daniel, un dels deportats que el rei, el meu pare, va fer venir de Judà?
14 He sentit a dir de tu que tens l’esperit dels déus i estàs dotat més que ningú de clarividència, enteniment i saviesa. 15 Ara mateix han fet entrar a la meva presència els savis i els mags perquè llegissin aquesta inscripció i me’n donessin la interpretació, però no n’han estat capaços. 16 He sentit a dir que tu saps donar interpretacions i resoldre qüestions insolubles. Si ets capaç de llegir la inscripció i interpretar-me-la, seràs vestit de porpra, portaràs un collaret d’or i ocuparàs el tercer lloc del reialme.
    17 Daniel li va respondre:
—Queda’t els teus presents, dona a altres les teves recompenses. Jo, però, llegiré al rei aquesta inscripció i li diré com cal interpretar-la.

    18 »El Déu altíssim, oh rei, va donar a Nabucodonosor, el teu pare, la reialesa, la grandesa, la glòria i la majestat. 19 Per la grandesa que el Déu altíssim li havia concedit, la gent de tots els pobles, nacions i llengües tremolaven de por davant d’ell; ell matava o deixava viure qui volia, n’enaltia uns i n’humiliava d’altres.
    20 »Però quan es va ensuperbir i es tornà orgullós i arrogant, va ser destronat de la seva reialesa i perdé la glòria.
    21 »El van treure d’enmig dels homes, tenia l’instint de les bèsties, vivia amb els ases salvatges, s’alimentava d’herba com els bous i anava xop de rosada, fins que va reconèixer que el Déu altíssim és l’amo dels reialmes humans i els dona a qui vol. 22 I tu, Baltasar, fill seu, coneixies tot això, però no has estat humil, 23 i t’has alçat contra el Senyor del cel, t’has fet portar els vasos del seu temple per beure-hi tu, els teus magnats, les teves dones i les teves concubines, tot lloant els déus de plata, d’or, de bronze, de ferro, de fusta i de pedra, que no hi veuen, no hi senten ni comprenen. I no has glorificat el Déu que té a les mans el teu alè i de qui depèn el teu destí. 24 Per aquest motiu, ell ha enviat aquesta mà per inscriure això que veus. 25 El text inscrit és aquest: Mené, mené, tequel, u-farsín. 26 I aquest és el seu significat: Mené vol dir “comptat”: Déu ha passat comptes del teu regnat i li ha posat punt final. 27 Tequel vol dir “pesat”: t’ha pesat a les balances i t’ha trobat mancat de pes. 28 Peres vol dir “dividit”: el teu regne ha estat dividit i donat als medes i als perses.
    29 Llavors Baltasar va manar que vestissin Daniel de porpra, li va fer posar un collaret d’or i va proclamar que ocupava el tercer lloc del reialme. 30 Aquella mateixa nit, Baltasar, rei dels caldeus, moria assassinat,