Missió d’Esdres (7-10)

Esdres, sacerdot i mestre de la Llei


    1 Després d’aquests fets, durant el regnat d’Artaxerxes, rei de Pèrsia, va arribar Esdres, que era fill de Seraià, fill d’Azarià, fill d’Hilquià, 2 fill de Xal·lum, fill de Sadoc, fill d’Ahitub, 3 fill d’Amarià, fill d’Azarià, fill de Meraiot, 4 fill de Zerahià, fill d’Uzí, fill de Buquí, 5 fill d’Abixua, fill de Pinhàs, fill d’Eleazar, fill del gran sacerdot Aaron. 6 Esdres va arribar de Babilònia. Era un mestre de la Llei, un expert en la Llei que el Senyor, Déu d’Israel, havia donat a Moisès. El rei li concedia tot el que demanava, perquè la mà del Senyor, el seu Déu, el protegia.
    7 L’any setè del regnat d’Artaxerxes, va arribar a Jerusalem un grup d’israelites i alguns sacerdots, levites, cantors, porters i servents del temple. 8 Així, doncs, Esdres va arribar a Jerusalem l’any setè d’Artaxerxes, el mes cinquè. 9 Havia iniciat el retorn des de Babilònia el dia primer del mes primer, i va arribar a Jerusalem el dia primer del mes cinquè, ja que la mà del Senyor el protegia. 10 Esdres es dedicava de tot cor a estudiar la Llei del Senyor, a posar-la en pràctica, i a ensenyar a Israel els decrets i les prescripcions d’aquesta Llei.

Missió confiada a Esdres per Artaxerxes


    11 El rei Artaxerxes va promulgar un edicte i en donà còpia a Esdres, sacerdot i mestre de la Llei, expert en els manaments i decrets donats pel Senyor a Israel. Deia així:
    12 «Artaxerxes, rei de reis, al sacerdot Esdres, mestre de la Llei del Déu del cel. Salut!
    13 »Disposo que, en el meu reialme, qualsevol del poble d’Israel, dels seus sacerdots o dels seus levites que desitgi anar-se’n a Jerusalem, hi pugui anar amb tu. 14 Jo, el rei, i els meus set consellers principals t’enviem perquè inspeccionis si a Judà i a Jerusalem tot està organitzat segons la Llei del teu Déu, que tu tens a mà. 15 Et confiem també l’or i la plata que jo i els meus consellers presentem com a ofrena voluntària al Déu d’Israel, que té el santuari a Jerusalem. 16 Emporta-te’ls juntament amb tota la plata i l’or que aconsegueixis de recollir en tota la província de Babilònia, i amb les ofrenes voluntàries que el poble i els sacerdots facin per al temple del seu Déu, el temple de Jerusalem. 17 Un cop allí, faràs servir escrupolosament aquests diners per a comprar vedells, moltons, anyells i tot el que cal per a les ofrenes de farina i les libacions de vi, i ho oferiràs tot damunt l’altar del temple del vostre Déu, a Jerusalem. 18 I del que sobri de la plata i de l’or, tu i els teus companys en podreu disposar com us sembli bé, d’acord amb la voluntat del vostre Déu. 19 A més, els objectes que et seran confiats per al culte del temple del teu Déu, diposita’ls a la presència de Déu, a Jerusalem. 20 I tot el que necessitis de més a més per al temple del teu Déu, ho rebràs de la tresoreria reial.
    21 »Jo, el rei Artaxerxes, dono aquesta ordre a tots els tresorers de la Transeufratina: Tot el que demani el sacerdot Esdres, mestre de la Llei del Déu del cel, serà subministrat puntualment, 22 fins a un màxim de tres mil quatre-cents quilos de plata, disset mil quilos de blat, dos mil cent litres de vi i dos mil cent litres d’oli; quant a la sal, no hi haurà limitació. 23 Totes les ordres donades pel Déu del cel respecte al seu temple seran executades amb diligència, no fos que la seva indignació caigués sobre els dominis del rei i dels seus fills. 24 A més, us fem saber que tots els sacerdots, levites, cantors, porters, servents i la resta de personal d’aquest temple estan exempts de tributs, impostos i drets de pas.
    25 »Quant a tu, Esdres, d’acord amb la saviesa que el teu Déu t’ha donat, designa jutges i magistrats que administrin la justícia a tot el poble que viu a la Transeufratina, és a dir, a tots els qui observen les lleis del teu Déu. I ensenyeu-les als qui no les coneixen. 26 A qui no se sotmeti a la Llei del teu Déu i a la llei del rei, que li sigui aplicada rigorosament la sentència: mort, exili, multa o presó.»

Pregària d’Esdres


    27 «Beneït sigui el Senyor, Déu dels nostres pares! Ell ha posat en el cor del rei el desig d’honorar el seu temple que hi ha a Jerusalem. 28 Ell ha decantat a favor meu la bondat del rei, dels seus consellers i dels seus ministres. I jo, sostingut per la mà del Senyor, el meu Déu, que em protegeix, he pogut reunir alguns caps del poble d’Israel perquè tornessin amb mi.»