L’arca


    1 Bessalel va fer l’arca de fusta d’acàcia, de cinc pams de llargada per tres d’amplada i tres d’alçada. 2 La va recobrir d’or pur per dins i per fora i l’adornà amb una motllura d’or tot al voltant. 3 Va fondre quatre anelles d’or i les fixà als seus quatre angles inferiors, dues anelles a un costat i dues a l’altre. 4 Després va fer unes barres de fusta d’acàcia, les recobrí d’or 5 i les feu passar per dins de les anelles dels costats de l’arca, per a poder-la transportar. 6 Li va fer també una coberta del perdó d’or pur, de cinc pams de llargada per tres d’amplada. 7 Va fer també dos querubins cisellats en or i en va posar un a cada extrem de la coberta del perdó. 8 Cada querubí mirava des d’un extrem de la coberta del perdó. 9 Els querubins estaven l’un enfront de l’altre amb les cares mirant a la coberta del perdó; la protegien amb les dues ales esteses.

La taula dels pans d’ofrena


    10 També va fer la taula de fusta d’acàcia, de quatre pams de llargada per dos d’amplada i tres d’alçada. 11 La va recobrir d’or pur i l’adornà amb una motllura d’or tot al voltant. 12 A la taula, tot al voltant, hi posà una vora de quatre dits, amb una motllura d’or. 13 Va fondre quatre anelles d’or i les fixà als angles, sobre els quatre peus, 14 tocant a la vora superior, a fi de passar les barres per dins de les anelles per a transportar la taula. 15 Va fer les barres de fusta d’acàcia i les recobrí d’or; servien per a transportar la taula. 16 A més, va fer d’or pur els atuells de la taula: les plates, els cullers, les tasses i els gerrets per a les libacions de vi.

El canelobre


    17 Va fer també el canelobre d’or pur cisellat. El peu, la tija, els poms, els calzes i les flors formaven una sola peça. 18 De la tija central, en sortien sis branques, tres a cada costat. 19 Cada branca tenia tres poms en forma d’ametlla, amb els calzes i les flors. Així eren les sis branques que sortien de la tija del canelobre. 20 La tija del canelobre tenia quatre poms en forma de flor d’ametlla, amb els seus calzes i les seves flors: 21 un calze sota cada parell de les sis branques que sortien de la tija del canelobre. 22 Les branques i els calzes formaven una sola peça amb el canelobre, tot ell cisellat en or pur. 23 Va fer també d’or pur els seus set gresols amb les seves esmocadores i els seus platets. 24 Per al canelobre amb tots els seus accessoris, va esmerçar-hi trenta quilos d’or pur.

L’altar de l’encens


    25 L’altar per a oferir encens el va fer de fusta d’acàcia i quadrat: dos pams de llargada, dos d’amplada i quatre d’alçada. Els corns dels quatre angles superiors arrencaven del mateix altar. 26 Va recobrir d’or pur tant la part superior de l’altar com els quatre plafons dels costats i els corns, i l’adornà amb una motllura d’or tot al voltant. 27 En dos dels costats de l’altar, sota la motllura, va fixar-hi dues anelles d’or, per on havien de passar les barres per a transportar-lo. 28 Va fer les barres de fusta d’acàcia i les recobrí d’or. 29 També va preparar l’oli de la unció santa i l’encens aromàtic pur, tal com ho fan els perfumistes.