1 Asà va fer allò que agrada i plau al Senyor, el seu Déu. 2 Va suprimir els altars d’origen estranger i els recintes sagrats, va tallar i esmicolar els pilars i els bosquets sagrats. 3 Exhortava Judà a cercar el Senyor, el Déu dels seus pares, i a complir la Llei i els manaments. 4 Va suprimir de totes les poblacions de Judà els recintes sagrats i els emblemes del sol. El reialme no conegué la guerra mentre ell va viure. 5 Aprofitant aquest repòs que el Senyor li havia concedit i la calma que regnava al país, ja que durant aquells anys no hagué de fer front a cap guerra, va construir a Judà ciutats fortificades. 6 Asà digué als de Judà:
—Podem disposar del país perquè hem cercat el Senyor, Déu nostre; l’hem cercat, i ell ens ha concedit el repòs per tot el voltant. Fortifiquem, doncs, aquestes ciutats i envoltem-les de murs amb torres, portes i forrellats.
Van iniciar el treball i el dugueren a bon terme.

    7 Asà comptava amb un exèrcit de tres-cents mil homes de Judà, armats amb escuts i llances, i de dos-cents vuitanta mil benjaminites, armats amb broquers i arcs. Tots ells eren guerrers valents.

Atac de Zèrah contra Asà


    8 Zèrah, el cuixita, va marxar contra ells amb un exèrcit d’un milió d’homes i tres-cents carros de guerra i arribà fins a Mareixà. 9 Asà li va sortir al pas, i es van situar en ordre de batalla a la vall de Sefata, tocant a Mareixà.
    10 Llavors Asà va invocar el Senyor, el seu Déu, dient:
—Senyor, ningú fora de tu no pot donar ajuda quan lluiten el poderós i el dèbil. Ajuda’ns, doncs, Senyor, Déu nostre, ja que esperem en tu; confiant en el teu nom, hem vingut contra aquesta multitud. Tu, Senyor, ets el nostre Déu. No et deixis vèncer per un home.

    11 El Senyor va derrotar els cuixites enfront d’Asà i de Judà, i els cuixites van fugir. 12 Asà els va perseguir amb el seu exèrcit fins a Guerar. Desfets davant el Senyor i el seu exèrcit, van ser tants els cuixites que caigueren que no en quedà cap de supervivent. El botí va ser molt abundant. 13 Els de Judà van assaltar totes les ciutats entorn de Guerar, perquè el terror del Senyor s’havia apoderat de totes elles. Totes les ciutats foren saquejades: hi havia un gran botí. 14 També van atacar els campaments on hi havia els ramats i se n’endugueren una gran quantitat d’ovelles, cabres i camells. Després se’n tornaren a Jerusalem.