Josafat, rei de Judà


    1 Josafat, fill d’Asà, va succeir aquest en el tron i va consolidar la seva posició a Israel. 2 Josafat instal·là tropes a totes les places fortes de Judà i governadors per tot el territori; igualment va fer amb les ciutats d’Efraïm que el seu pare havia conquerit. 3 El Senyor era amb Josafat, perquè seguia el camí que abans havia seguit David, el seu avantpassat. No va recórrer als Baals, 4 sinó al Déu del seu pare, i complia els seus preceptes. No es comportava com ho feien els del regne d’Israel. 5 El Senyor va consolidar el reialme a les seves mans. Tot Judà li pagava tribut, i Josafat arribà a tenir una gran riquesa i un gran prestigi. 6 Es gloriava de seguir el camí assenyalat pel Senyor, fins al punt que va suprimir de Judà els recintes i els bosquets sagrats.
    7 L’any tercer del seu regnat, envià els seus dignataris Benhail, Obadià, Zecarià, Netanel i Micaiahu per donar instrucció als habitants de les ciutats de Judà. 8 Anaven amb ells els levites Xemaiahu, Netaniahu, Zebadiahu, Assahel, Xemiramot, Jehonatan, Adoniahu, Tobiahu i Tobadonià, i els sacerdots Elixamà i Jehoram. 9 Duien el llibre de la Llei del Senyor i recorrien totes les poblacions de Judà instruint el poble.
    10 Un terror enviat pel Senyor es va apoderar de tal manera de tots els reialmes dels països veïns de Judà, que no s’atrevien a fer la guerra contra Josafat. 11 Fins i tot del país dels filisteus li pagaven tribut, li portaven presents i plata; també els àrabs li duien ramats: set mil set-centes ovelles i set mil set-cents bocs.
    12 Josafat s’anava fent més i més poderós. Va construir en el territori de Judà fortaleses i ciutats de proveïment. 13 Emprenia moltes obres a les ciutats de Judà. A Jerusalem disposava d’una guarnició d’homes valents, preparats per a la guerra. 14 Censat per llinatges, hi havia, per part de Judà, aquest alt comandament: Adnà, general en cap, amb tres-cents mil guerrers valents. 15 Tenia a les seves ordres el general Jehohanan, que comandava dos-cents vuitanta mil homes, 16 i Amassià, fill de Zicrí, que s’havia ofert voluntàriament per a servir el Senyor i comandava dos-cents mil guerrers valents.
    17 Per part de Benjamí hi havia Eliadà, un guerrer valent, amb dos-cents mil homes armats amb arcs i escuts. 18 Tenia a les seves ordres Jehozabad, que comandava cent vuitanta mil homes equipats per a la guerra. 19 Tots aquests servien el rei, sense comptar els homes que ell havia destinat a les ciutats fortificades de tot Judà.